Verenigingen en stichtingen die een wedstrijd willen organiseren, hebben goedkeuring nodig van de Regio.
Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de regio.
Voor het indoorseizoen is dit voor 1 april en voor het outdoorseizoen is dit voor 1 oktober.
Na goedkeuring van de Regio, worden de wedstrijden gemeld aan de KNHS. Waarna de wedstrijdorganisatie het vraagprogramma digitaal kan invullen en goedkeuring van de KNHS krijgt, voor het organiseren van de aangevraagde wedstrijd.
Om de wedstrijdkalenders te kunnen samenstellen hebben de wedstrijdorganisaties afspraken gemaakt. Hieronder zijn de gemaakte afspraken.

Afspraken wedstrijdkalender

De ideale situatie:

Een goed georganiseerde wedstrijd met voldoende aanmeldingen zonder concurrentie van andere stichting of vereniging in de buurt. Voldoende aanbod van wedstrijden waarin alle klassen per weekend te rijden zijn.

De wedstrijden dienen per mail worden aangemeld:

voor het indoor seizoen uiterlijk 1 april;

bij kalender problemen voor 1 mei respons van de Regio.

voor het outdoor seizoen is dit 1 oktober;

bij kalender problemen voor 1 november respons van de Regio.

De aanmelding door wedstrijdorganisaties via het standaard formulier.

Spelregels:

Rekening houden met de geografische ligging,
Rekening houden met dag en discipline die verreden wordt.
Pony wedstrijden heeft 1 per weekend de voorkeur.
Pony springwedstrijd altijd 1 per weekend.
Competities nooit in 1 weekend.
Kleine vereniging organiseert meestal pony’s en paarden samen. Dan is er ruimte voor anderen.

Kalender problemen:

Bij meerdere aanvragen voor dezelfde dag wordt dit getoetst aan de ‘Spelregels’

Bij meerdere aanvragen voor dezelfde dag die niet voldoen aan de ‘Spelregels’ gaat de Regio in overleg met de betreffende wedstrijdorganisaties.

Regio beoordeelt vooraf of er alternatieven zijn en overlegt deze voorstellen met betrokken wedstrijdorganisaties.

De betreffende wedstrijdorganisaties kunnen besluiten om hun wedstrijd toch door te laten gaan, eigen verantwoording!

KNHS Regio Groningen is te allen tijde bevoegd bij onvoorziene omstandigheden en wijzigingen een bindende beslissing te nemen.

Overig:

Wedstrijden die na de sluitingsdatum worden aangemeld kunnen alleen op vrije datums of in overleg met de reeds organiserende vereniging of stichting akkoord voor de wedstrijd krijgen.

Aldus vastgesteld: 28-05-2013.

Meetmomenten per 1 juni 2020

Hieronder alle regels die per 1 juni gelden voor Ruiter en wedstrijd organisatie, sportaanbieder, officials  + de regels per Disipline.

Wedstrijdorganisatie’s  hebben gisteravond 26 mei een mail van ons ontvangen en kunnen hun meetmomenten doorgeven  door  het aanvraagformulier  in te vullen en aan Marian Doll te mailen.

cmdoll@hotmail.com

Aanvraagformulier Meetmomenten KNHS Regio Groningen

#blijfgezond ook tijdens de #meetmomenen en houd je aan de regels, van KNHS, RVIM, NOC-NSF en de Regering. Laten we met zijn allen de paardensport open houden!!

ADDITIONEEL (MODEL) PROTOCOL VERANTWOORDE PAARDENSPORT PER 1 JUNI 2020

De KNHS heeft het additioneel modelprotocol ontwikkeld voor hippische sportaanbieders om in goede afstemming met de gemeente en binnen de lokaal geldende noodmaatregelen de gelegenheid te bieden om op een verantwoorde manier, waar mogelijk, vanaf 1 juni 2020 aan variabele paardensportactiviteiten in de buitenlucht deel te nemen met beoordelings- en meetmomenten. Het sportprotocol van NOC*NSF is hierin leidend.

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen paardrijden op de buitenaccommodatie. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten paardrijden op de accommodatie en in de buitenruimte en natuur. Het kabinet heeft de gemeenten de regie gegeven om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren.

Met dit protocol willen we de gemeenten uitleg geven hoe we als uitvoerende paardensportaanbieders richting geven aan het aanreiken van een verantwoorde manier van paardensportactiviteiten. Hierbij is ruimte voor lokaal maatwerk en daarmee dient dit protocol als model, dat aanpasbaar is per locatie. Dit alles uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

De hippische sportaanbieders hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol op basis van de afspraken met de gemeente. Er wordt met de gemeente afgesproken hoe de eerste lijn van handhaving op de sportaccommodaties vorm en inhoud krijgt. Paardensport is geen contactsport en de RIVM-maatregelen zijn relatief eenvoudig te verwezenlijken.

Met het onderstaande protocol kunnen wij op verantwoorde wijze de trainingsmogelijkheden van paardensporters verruimen met speciaal daarvoor ingerichte activiteiten, zoals proeven en parcoursen die dienen als beoordelings- en meetmoment in de training. Gezondheid, veiligheid en verantwoord sporten staan hierbij voorop.

Lees hier ook het dubbelinterview met Technisch directeur Maarten van der Heijden en Manager Wedstrijdsport Adrianne van Waardenberg-Nooren over de mogelijkheden vanaf 1 juni.


Ook interessant:

Categorie: coronacrisis

Additioneel (model) Protocol Verantwoorde Paardensport

Bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

per 1 juni 2020

De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om ruimte te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Nu de maatregelen versoepelen ontstaat er ruimte voor georganiseerde paardensport activiteiten.

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

Officiële wedstrijden en competities zijn – volgens de huidige regels – tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. Het is mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hierbij maakt de KNHS in corona tijd waarbij wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat meetmomenten voor winstpunten kunnen tellen. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen zijn die zorgen voor bijstelling) kunnen deze bepalingen aangepast worden. De meest actuele versie is hier te downloaden: www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-en-paardensport.

Voor iedereen

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • –  voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • –  blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • –  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • –  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • –  blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) blijf minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • –  blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • –  ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

page1image1372011312 page1image1372011584page1image1372016848

page2image1372179968

 • –  houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • –  hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • –  ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • –  was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;Algemene bepalingen voor iedereen
 1. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.
 2. Het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is van toepassing op activiteiten met beoordelings- en meetmomenten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te nemen met een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt.
 3. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist de KNHS.
 4. Bij de activiteiten moeten de geldende richtlijnen van het RIVM worden aangehouden. Te allen tijde geldt dat er 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden.
 5. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige startpas.
 6. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige (gratis) startpas voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden. Inschrijven en betalen doe je met je startpas, ook voor deze klassen, via Mijn KNHS.
 7. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin de combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 8. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 9. Het is te allen tijde verboden een wedstrijd te organiseren. Dit betekent dat er geenklassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.
 10. De activiteit met beoordelings- en meetmoment telt mee voor puntenregistratie. Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten.
 11. Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar).
 12. KNHS-officials zien toe op naleving van de KNHS-reglementering. Wanneer een overtreding wordt begaan, rapporteert de official deze aan de KNHS. De KNHS kan maatregelen nemen. Het tuchtreglement is eveneens van kracht op deelname aan activiteiten met beoordelings- en meetmomenten.

page3image1372785584

 1. De bepaling in het Algemeen wedstrijdreglement waarin is aangegeven dat pony’s tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks moeten worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert, komt te vervallen voor deelname aan beoordelings- en meetmomenten tijdens de Corona periode. Zodra officiële wedstrijden weer verreden mogen worden, dient een pony voor deelname aan de eerste wedstrijd gemeten te zijn (conform Algemeen Wedstrijdreglement).
 2. Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond verstand staat bij iedereen voorop!

Voor sportaanbieders

Toestemming gemeente

Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om bij de gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Om toestemming aan te vragen bij de gemeente kan het additioneel protocol Hippische activiteiten met beoordelings- en meetmomenten gebruikt worden. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de geldende maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften. Het lokale beleid is leidend. De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden. Activiteiten moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Aanvragen van een activiteit

Een activiteit met beoordelings- en meetmoment wordt aangevraagd op de reguliere wijze. Dit wil zeggen dat activiteiten voor de disciplines dressuur, springen en mennen aangevraagd worden bij de regio/ het mendistrict. Activiteiten voor voltige en endurance worden aangevraagd bij de desbetreffende nationale vereniging. Activiteiten voor eventing worden rechtstreeks bij de KNHS aangevraagd. Alleen eendaagse activiteiten zijn toegestaan. Het verhuren van stallen is niet toegestaan.

Wanneer de activiteit een plaats op de kalender heeft gekregen kan deze door de organisatie ingediend worden via Mijn KNHS. De activiteit wordt op de kalender geplaatst zodat deelnemers kunnen inschrijven en betalen via Mijn KNHS. Dit zorgt voor regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers. In deze periode zal de KNHS geen afdracht in rekening brengen bij de organisatie.

Specifieke bepalingen voor sportaanbieders

1. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt. Maak aan deelnemers duidelijk waar zij terecht kunnen voor vragen.

page3image1373037152

page4image1372618080

 1. De locatie heeft een duidelijke routing zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk passeren. Zorg dat overal de 1.5 meter onderlinge afstand in acht genomen kan worden.
 2. Zorg op parkeerplaatsen voor 5 meter afstand tussen auto, trailers en vrachtwagens om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben. Zorg voor duidelijke aanwijzingen ter plaatste.
 3. Kantines zijn gesloten. Eet- en drinkgelegenheden bij sportinstellingen worden in de meeste noodverordeningen geschaard onder onderdeel a van artikel 2.3 (Verboden openstelling inrichtingen). Deze mogen dus nog niet open voor het moment. In de meeste noodverordeningen worden ze wel gerekend tot de categorie waarop versoepeling vanaf 1 juni mogelijk is (‘als het kan’). Ons advies is om bij je eigen gemeente na te vragen wat mag, maar publiek bij de hippische activiteiten is voor nu niet toegestaan. Uiteindelijk zal dit kort voor of op 1 juni duidelijk worden.
 4. Sanitaire voorzieningen zijn open, bij gebruik van wastafels geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. Schoonmaak wordt regelmatig gedaan(minimaal één keer per dag) en er wordt voor voldoende water, zeep, papieren handdoekjes en reinigingsmiddel gezorgd.
 5. Zorg als sportaanbieder voor de benodigde KNHS-officials (conform wedstrijdreglement) zoals bijvoorbeeld een parcoursbouwer, een jury en schrijver. Om de 1.5 meter afstand tussen officials en vrijwilligers te borgen treft de sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde huishouden komen is dit niet noodzakelijk.
 6. Accommodatiehouders maken en communiceren de gemaakte afspraken en er worden posters opgehangen of flyers uitgereikt en bewegwijzering toegepast ter ondersteuning van de gemaakte afspraken. Bij overtreding zorgt de accommodatiehouder dat men hierop wordt aangesproken, dan wel door de accommodatiehouder, vrijwilligers of personeel.
 7. Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie wordt gekeken naar het maximum aantal combinaties dat tegelijk kan losrijden. Bijvoorbeeld maximaal 5 combinaties en 5 personen in 1 buiten losrijbaan/piste van 20×40 meter (sporters, trainer en ringmeester).
 8. De organisatie wijst een vrijwilliger/ringmeester aan die toezicht houdt op het losrijden. Deze begeleidt het proces rondom het losrijden, d.w.z. wanneer de deelnemer de losrijbaan in mag en wanneer deze naar de activiteit kan en de losrijbaan weer verlaat. De organisatie maakt een schema voor het losrijden om er zeker van te zijn dat de 1.5 meter afstand in acht genomen kan worden. Bij voorkeur is er een aparte in- en uitgang om te zorgen dat deelnemers elkaar niet hoeven te passeren.
 9. Samenscholing is verboden. Vermijd drukte! Het aantal aanwezige ruiters, grooms, officials, trainers en medewerkers op het terrein mag niet leiden tot grote groepen mensen tegelijkertijd.
 10. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 11. De ringmeester, parcoursbouwer, instructeur, trainer, vrijwilliger of jury staan op ruime afstandvan iedere ruiter, zodat hij/zij niet in de ‘slipstream’ van de ruiter komt.
 12. De organisatie zorgt er voor dat de deelnemer de beoordeling van de activiteit direct te horenkrijgt of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal aan de deelnemer. De deelnemer mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling. Voor de disciplines waarbij dat mogelijk is wordt er bij voorkeur gewerkt met een digitaal systeem (bijv. Camarillo, Equiscore, SGWLive) zodat de protocollen digitaal binnen komen.

page5image1373554272

14. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het
overzicht van de beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor deelnemers

 1. Inschrijven en betalen voor deelname aan een activiteit met beoordelings- en meetmoment doe je via Mijn KNHS. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit met beoordelings- en meetmoment gepubliceerd.
 2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige startpas.
 3. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige gratis startpas voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden. Inschrijven en betalen doe je met je startpas, voor deze klassen, ook via Mijn KNHS. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 4. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 5. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bijeen HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.
 6. Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
 7. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt.
 8. Kom met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar de accommodatie/locatie.
 9. Volg altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
 10. Samenscholing is verboden. Vermijd drukte!
 11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 12. Losrijden is toegestaan volgens het schema van de organisatie. Er moet ook tijdens hetlosrijden 1.5 meter in acht genomen worden. Het losrijden wordt begeleidt door eenvrijwilliger/ringmeester. Volg altijd de aanwijzingen van deze persoon op!
 13. Niet langer dan de aangegeven tijd op de accommodatie/locatie aanwezig zijn.
 14. Opzadelen en afzadelen mag alleen bij de trailers/vrachtwagen wanneer het paard niet op debetreffende locatie gestald staat.
 15. Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie dan hettoegewezen gedeelte.
 16. Na de activiteit mag je uitstappen en afzadelen en daarna moet je het terrein direct weer verlaten.Het is niet toegestaan om te blijven kijken naar collega-ruiters.
 17. De organisatie zorgt er voor dat je de beoordeling direct te horen krijgt of communiceert deze zospoedig mogelijk digitaal. Je mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 18. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van debeoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

page6image1332353424

Voor officials en vrijwilligers

 1. Om de 1.5 meter afstand tussen officials en vrijwilligers te borgen treft de sportaanbieder maatregelen. Er kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst worden in een juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer mensen uit hetzelfde huishouden komen is dit niet noodzakelijk.
 2. De ringmeester, parcoursbouwer, instructeur, trainer, vrijwilliger of jury staan op ruime afstand van iedere ruiter, zodat hij/zij niet in de ‘slipstream’ van de ruiter komt.
 3. De organisatie zorgt er voor dat deelnemers de beoordeling direct te horen krijgen of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal. Deelnemers mogen na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 4. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stel je het overzicht van de beoordelingen vast. Dit doe je door de totaallijst te voorzien van persoonsnummer, handtekening en datum van de activiteit. De totaallijst wordt bewaard door de sportaanbieder. De vastgestelde beoordelingen worden door de organisatie digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Wanneer een overtreding wordt begaan, moet deze gerapporteerd worden aan de KNHS. De benodigde formulieren vind je hier: www.knhs.nl/officials/federatievertegenwoordiger.

Aanvullende bepalingen per discipline

Er kunnen alleen activiteiten georganiseerd worden waarbij de 1.5 meter afstand onderling in acht genomen kan worden. Bij een aantal disciplines gelden aanvullende bepalingen. Deze worden hier onder per discipline weergegeven.

Dressuur:
1. Alleen toegestaan om twee proeven direct achter elkaar te laten verrijden, niet twee proeven

met tussen starts (aanwezige tijd op locatie zoveel mogelijk beperken).

Springen:

 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en erwordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis.
 2. Er mogen max. 2 deelnemers in de activiteitenring.
 3. Door de organisatie wordt 1 vrijwilliger aangewezen per hindernis die helpt bij het losspringenvan ruiters. Grooms/begeleiders in de losrijbaan zijn niet toegestaan.
 4. Minimaal een dag voor het event wordt bij voorkeur de parcoursschets en/of een link naar eenfilmpje van het parcours getoond in Mijn KNHS via de knop startlijst. Dit zodat het parcours thuis alvast kan worden bestudeerd. Parcours verkennen kan alleen plaatsvinden op voorwaarde dat de organisatie 1,5 meter kan garanderen.

Mennen:

 1. Bij dressuur en vaardigheid is het niet toegestaan om een groom achterop de wagen te latenplaatsnemen. De groom neemt plaats in de nabijheid van de ring.
 2. Het op- en afbouwen en het aanpassen van de spoorbreedte van de hindernissen van hetvaardigheidsparcours gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis

page6image1333505632

page7image1373551792

3. Zolang de nu geldende maatregelen van kracht zijn kunnen alleen beoordelings- en meetmomenten voor dressuur en vaardigheid georganiseerd worden. Winstpunten worden toegekend conform het Wedstrijdreglement mennen.

Endurance:
1. Tijdens de veterinaire keuring wordt 1.5 meter afstand gehouden tussen dierenarts en

deelnemer/groom. Wanneer de dierenarts aan de linkerkant van het paard staat, staat de deelnemer/groom aan de rechterkant van het paard en omgekeerd. Dit is alleen mogelijk wanneer het paard stil staat. Is een paard ongehoorzaam en komt daarmee de 1.5 meter in geding, dan wordt deelname aan de activiteit niet gestart/afgebroken. De dierenarts draagt handschoenen en heeft de beschikking over ontsmettingsmiddel.

Voltige:
1. zolang de nu geldende maatregelen van kracht zijn kunnen alleen beoordelings- en

meetmomenten voor solisten georganiseerd worden.

Eventing:

 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en erwordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis in de spring- of crossfase
 2. Door de wedstrijdorganisatie wordt 1 vrijwilliger aangewezen per hindernis die helpt bij het losspringen van ruiters in de springfase. Grooms/begeleiders in de losrijbaan zijn niettoegestaan.
 3. Zolang de nu geldende maatregelen van kracht zijn kunnen alleen beoordelings- enmeetmomenten voor dressuur en springen georganiseerd worden.
Door |dinsdag 26 mei 2020|

Meetmomenten!! voor de paardensport

Als Regiobestuur van KNHS Groningen, zijn we blij dat er verruimingen komen met betrekking tot het beoefenen van onze geliefde paardensport. Op landelijk niveau is de KNHS momenteel hard bezig om de vereiste protocollen op te stellen, zodat organisaties en verenigingen straks na 1 juni “meetmomenten” kunnen organiseren. voor meer details houdt de KNHS-website goed in de gaten. De protocollen zullen strikt moeten worden opgevolgd, waarbij de verwachting is dat de gemeentes daarop zullen goedkeuren en handhaven.

Als Regiobestuur blijven we nauwlettend de ontwikkelingen volgen en zullen onze verenigingen en organisaties informeren over de mogelijkheden en daarbij eventueel ondersteunen.
—-
Door |dinsdag 19 mei 2020|

Outdoorkalender 2020 Versie ( 29 – 4 – 2020)

Hierbij de nieuwe update van  outdoorkalender, in deze corona tijd.  De kalender is in zovere aangepast dat alle wedstrijden tot 20 mei verwijderd zijn.. En daarbij zijn alle wedstrijden verwijderd, die afgemeld zijn!!

Wij wachten in spanning af wat er 20 mei gaat gebeuren en of kleine wedstrijden zonder evenementvergungingen weer doorgang mogen hebben..

Wij houden het scherp in de gaten en zodra er meer nieuws komt van de regering, van Ermelo en van het NOC-NSF zetten we dit gelijk on line!!

#stayhome #stayhealthy

Outdoorkalender 2020, versie 29-04-2020

Door |woensdag 29 april 2020|

aanvraagformulier wedstrijden Outdoor 2020 ( voor 1 okt)

Beste verenigingen en wedstrijdorganisaties,

we zitten al weer halverwege de maand september, de dagen worden weer korter en het zomerseizoen loopt ten einde. De komende maanden zal echter de planning voor het outdoorseizoen 2020 weer gemaakt worden.

Voor het aanvragen van wedstrijden is een aanvraagformulier gemaakt.

Graag alleen dit formulier gebruiken voor het aanvragen van de wedstrijden. Het formulier is bijgevoegd in zowel een excel formaat als een pfd formaat.

Wilt u de wedstrijdaanvragen voor het outdoorseizoen 2020 uiterlijk 1 oktober 2019 naar mij mailen. Het e-mailadres dat u hiervoor kunt gebruiken is wedstrijdkalender@paardensportgroningen.nl. Op ieder ontvangen emailbericht zal ik binnen een week reageren, mocht u geen reactie van mij ontvangen dan is uw email misschien niet aangekomen en vraag ik u nogmaals te mailen. Op deze manier hoop ik teleurstellingen te voorkomen.

Ik zie de aanvragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marian Doll

KNHS Regio Groningen

(Wedstrijdkalender)

 

Aanvraagformulier wedstrijden KNHS Regio Groningen

Door |dinsdag 17 september 2019|
Ga naar de bovenkant