Forum nieuws

Home/Forum nieuws

Webinar Eventing 27 maart!

Webinar Eventing 27 maart 2021

De Eventing Forum leden van Drenthe, Friesland en Groningen presenteerden op 27 maart een webinar over alles rondom Eventing.

Vanwege deze bijzondere tijd waarin alles even op slot zit, hebben onze Forum leden Eventing gezamelijk een webinar georganiseerd, waarin alles rond de Eventing langs kwam. Deze avond werd goed bezocht z’n ± 140 mensen sloten aan. De avond was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Eventing Forum leden  Wieneke Hadderingh, Els Driehuyzen en Anne van den Eerenbeemt, hebben voor aankomende maanden de regio Trainingen  op de agenda staan.  Deze lessen lopen, mocht je nog willen inschrijven onder het knopje Eventing op de site kun je alle info hierover vinden.

Mocht je de webinar willen bekijken hieronder de link..

Door |woensdag 14 april 2021|

Verslag Eveningforum 16 februari

KORT VERSLAG EVENTINGFORUM 16 FEBRUARI 2021

Geplaatst op 03 maart 2021 in Eventing

Op dinsdag 16 februari is het eventingforum voor de eerste maal in 2021 bijeen gekomen. Door de corona-maatregelen gebeurde dit online. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder toezichthouders op het voorterrein en de opleidingen Hindernisbouwer en Parcoursontwerper.

Opleidingen Hindernisbouwer- en Parcoursontwerper Cross Country.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan nieuwe opleidingen voor Hindernisbouwers en Parcoursontwerpers Cross Country. De Hindernisbouwer is de technische spil in het praktisch werk en de Parcoursontwerper is verantwoordelijk voor het totale ontwerp van een crosscountry parcours. Er wordt nu gekeken, gezien de coronamaatregelen, naar een geschikt moment om de opleiding te starten.

Toezichthouders

Het eventingforum heeft gesproken over het aanstellen van toezichthouders op het dressuurvoorterrein van een eventingwedstrijd. Aan eventingorganisaties wordt voor 2021 geadviseerd om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het dressuurvoorterrein. De toezichthouder op het voorterrein voor het springen is al gebruikelijk. Het forum gaat voor 2022 aan de slag met het invullen van de functie van toezichthouder voor eventingwedstrijden.

Veiligheid

Het forum heeft teruggeblikt op de valstatistieken van 2020. Uit de statistieken komt onder andere naar voren dat het percentage vallen in 2020 (2,9% van het aantal starts) lager ligt dan in 2019 (3,6% van het aantal starts). Tijdens een extra bijeenkomst in maart gaat het forum dieper in op dit soort statistieken en zullen onderwerpen zoals veiligheid, sportbeleving en vernieuwing wedstrijdsport aan bod komen.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van het eventingforum.

Door |woensdag 3 maart 2021|

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 FEBRUARI 2021

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 FEBRUARI 2021

Geplaatst op 02 maart 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum vergaderde op 15 februari voor de eerste keer dit jaar in een regulier overleg. Op 8 februari werd een extra overleg over Paardrijden.nl gevoerd.

Uitbreiding Paardrijden.nl mogelijk voor winstpunten t/m ZZ-Licht dressuur
Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt kwam de vraag uit het veld om Paardrijden.nl ook voor de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht mogelijk te maken voor winstpuntenregistratie. In de vergadering van de Ledenraad van afgelopen januari kwam ook deze vraag weer diverse keren voorbij. Het dressuurforum is hiermee aan de slag gegaan en heeft de voorwaarden opgesteld om dit mogelijk te maken.

Op 15 februari kwamen diverse onderwerpen aan bod waarvan de belangrijkste gespreksonderwerpen hieronder worden weergegeven.

Wijzigingen in FEI proeven/ protocollen
Binnen het dressuurforum en de topsportcommissie dressuur is gesproken over de wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd in de protocollen half januari en de wens van de topsportcommissie om ook de FEI te volgen in de strafpuntenregeling. Dit zal gelden voor de klassen / rubrieken waarvoor wij als KNHS de FEI protocollen (Engelse versie) gebruiken. Afgesproken is dat voor de klassen LT en ZT vanaf 2021 de FEI proeven in het geheel gebruikt worden inclusief de strafpuntenregeling van de FEI. Dit betekent dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing geldt uitsluiting. Ook heeft de FEI aanpassingen gedaan in de dressuurprotocollen. Voor de rubrieken die onder het FEI reglement worden verreden worden deze nieuwe protocollen doorgevoerd. De rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 worden verreden onder het KNHS reglement. Voor al deze rubrieken, met uitzondering van de Children, heeft de FEI een wijziging in de protocollen doorgevoerd. De wijziging houdt in dat aan het laatste cijfer op het protocol voor houding en zit, nu ook de algemene impressie is toegevoegd. Ook heeft het dressuurforum op advies van de Topsportcommissie dressuur gesproken over het volledig overnemen van het FEI protocol voor de klasse Z2 pony’s. Hier worden de mogelijkheden voor onderzocht.

Official Opleidingen
Het forum heeft gesproken over de mogelijkheden voor onze official opleidingen in corona tijd en hierover heeft het dressuurforum een advies gegeven aan de werkorganisatie.

Kampioenschapsreglement Hippiade 2021
De kampioenschapsbepalingen voor de Hippiade 2021 zijn besproken. Het dressuurforum heeft in het kader van paardenwelzijn voorgesteld om in de kampioenschapsbepalingen een maximaal aantal starts per paard op te nemen voor deelname aan de kampioenschappen. Dit voorstel zal ter bespreking worden voorgelegd.

Volgende vergadering
Er zal een extra vergadering ingepland worden voor het onderwerp vernieuwing in de wedstrijdsport. De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 17 mei a.s.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |dinsdag 2 maart 2021|

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 18 JANUARI 2021

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 18 JANUARI 2021

Geplaatst op 10 februari 2021 in Springen

Op 18 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2021 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Pilot meetmomenten
In de coronaperiode van afgelopen jaar was het tot 1 september mogelijk voor organisaties om onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Hier werd veel gebruik van gemaakt.

Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 1 april 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start. De pilot zal lopen van 1 april tot 1 oktober. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen en mogelijkheden te bekijken om per 1 oktober meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel) en hebben louter een educatief- en trainingsdoel. Dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

Pilot Flex wedstrijden
In het springforum is een voorstel gedaan om te starten met de pilot Flex wedstijden.
Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Tijdens deze wedstrijden vindt er geen startgerechtigheidscontrole plaats ten aanzien van de promotietabel. Wel een aantal controles om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen zoals bijv. controle op minimum leeftijd en max. aantal starts. De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen.
Het voorstel voor deze pilot is positief ontvangen door het springforum en wordt verder uitgewerkt.

Opleidingen
Binnen het springforum zijn de official opleidingen besproken. Het springforum heeft een advies gegeven over het uitschrijven van de opleiding jurylid springen B t/m ZZ en de opleiding Brons. In de volgende vergadering zal hier verder over doorgesproken worden.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 1 maart 2021. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport en opleidingen/bijscholingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum, verslag, verslag springforum, publicatie springforum

Door |dinsdag 16 februari 2021|

Dressuurforum Hilda Luiten neemt het stokje over van Gerard Arkema..

Nog een stokje is overgenomen, Wij willen graag aan jullie voorstellen Hilda Luiten, zij neemt het stokje over voor het dressuurforum van Gerard Arkema. 

Gerard Arkema heeft per januari een nieuwe baan aanvaard bij de KNHS als Manager Wedstrijdsport en geeft zijn funtie van dressuurforum lid door aan Hilda Luiten.. Hieronder stelt Hilda zich voor, wij wensen Hilda heel veel succes met deze mooie nieuwe uitdaging.

Mocht je denken ik heb een vraag voor de forumleden, kijk dan even onder het knopje Forum leden, daar staan ze allemaal en via de mailadressen heb je contact.

Hilda Luiten

In het dagelijkse leven ben ik (parttime) secretaresse bij de Rijksoverheid. Ik heb jarenlang in het bestuur van RV Neta gezeten. Ik heb zelf ook gereden en veel gejureerd (t/m Z2). Tegenwoordig ondersteun ik onze zoon Marten Luiten en zijn paarden, en ga ik ook graag met hem mee naar de concoursen.

Mijn bijdrage aan het forum zie ik in het meedenken aan de ontwikkeling van de dressuursport en optimaliseren van de wedstrijden, door mijn praktijkervaring op de wedstrijden in te brengen.

Door |maandag 18 januari 2021|

Springforum! Timmo de Vries neemt stokje over van Grietje de Vries!

 

In onze ALV  gehouden, eind vorig jaar stelden wij Timmo de Vries voor als nieuw Springforum lid.  Timmo neemt het stokje over van Grietje de Vries in het springforum. Tevens neemt Timmo zitting in het bestuur van de regio…  Wij bedanken Grietje de Vries die een aantal jaar  ons heeft vertegenwoordigd in het springforum, Grietje blijft in het bestuur van regio Groningen en gaat zich inzetten voor andere leuke dingen die de sport te bieden heeft in onze regio en landelijk.

Mocht je denken ik heb een vraag voor de forumleden, kijk dan even onder het knopje Forum leden, daar staan ze allemaal en via de mailadressen heb je contact.

 

Timmo: Graag stel ik mij hierbij voor als nieuw lid van het springforum.

Mijn naam is Timmo de Vries,  wonende in Den Horn, vlak onder Groningen.

Naast actief springruiter ben ik, na het behalen van het instructie diploma, mij gaan verdiepen in de wereld van parcoursbouwen. Hiermee ben ik nu al 20 jaar in het noorden actief, en heb daarin vele ruiters zien ontwikkelen en doorstoten naar de top.

Naast het zelf rijden van concoursen vind ik het opleiden van jonge paarden en ruiters de meest leuke aspecten van de ruitersport. Natuurlijk zijn de topwedstrijden heel leuk om mee te maken, maar in het noorden van het land krijgen zowel ruiters als officials niet helemaal de kans om zich op de zelfde wijze te kunnen ontwikkelen als in andere delen van het land.

Dit, en het idee om mee te kunnen denken in nieuwe ontwikkelingen en een hulp te kunnen bieden hieraan in de sport, hebben mij doen besluiten om in het springvorm voor de regio Groningen te gaan zitten.

Ik hoop, dat ik bij de collega’s en ruiters mag aankloppen voor vragen en ga ervan uit dat ze mij weten te vinden voor ondersteuning mijnerzijds.
Groeten Timmo de Vries

Door |zaterdag 16 januari 2021|

Verslag Dressuurforum 16 november 2020

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 NOVEMBER 2020

Geplaatst op 24 november 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum vergaderde op 16 november 2020 voor de vijfde keer dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. voorstellen voor reglementswijzigingen en bespreekpunten vanuit werkgroep Subtopwedstrijden waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden
Vanuit het dressuurforum en de topsportcommissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te nemen als categorie 1 wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder uitgewerkt.

Toekomst dressuur
Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur heeft het voorstel overgenomen en aangegeven dat dit ingaat zodra Meetmomenten en/of wedstrijdsport weer mogelijk zijn. In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen o.a. met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiële haalbaarheid.
Het forum heeft zich gebogen over het vraagstuk of er een onderscheid in de sport aan te brengen is  tussen de professional en de amateur. Het forum is opnieuw tot de conclusie gekomen dat er geen goede definitie is om het verschil te duiden. Het moet vooral gezocht moet worden in het sportaanbod (type wedstrijden) zodat de ruiter de wedstrijden kan kiezen passend bij de ambitie. Waarbij het inherent aan de paardensport is dat ruiters met verschillende ambities deelnemen aan dezelfde competitie.

Kampioenschapsreglement indoor 2021
Het indoorkampioenschapsreglement 2021 is besproken en vastgesteld (inmiddels ook gepubliceerd).
De verschillende niveaus die je in combinatie mag starten tijdens het Regio- en KNHS-kampioenschap zijn aangescherpt. Dit geldt voornamelijk voor de ruiters die een paard hebben in de klasse Z1 of hoger en tevens een paard in de lagere klasse.

Harnachementgids
De bestaande lijsten met de toegestane bitten, hoofdstellen en sporen, die op de website gepubliceerd staan, worden vervangen, door een harnachementgids. Het doel van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn toegestaan. De KNHS krijgt dagelijks vragen of een bepaald bit of hoofdstel toegestaan is. We hopen dat ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een hoofdstel of bit is toegestaan. De gids is afgerond en inmiddels gepubliceerd op de KNHS-site.

Reglementswijzigingen 2021
Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor reglementswijziging;

 • Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan.
 • Harnachementsgids is afgerond en gepubliceerd
 • Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021
 • Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur
 • Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen
 • Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

Bij goedkeuring door het KNHS-bestuur zullen de reglementswijzigingen zoals gebruikelijk per 1 april 2021 ingaan. Uitzondering hierop is de verplichting van het dragen van een veiligheidshelm (goedgekeurd voor de paardensport) voor alle klassen. Deze gaat in per 1 januari gelijk aan de FEI.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 15 februari 2021.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |zondag 29 november 2020|

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

Geplaatst op 27 november 2020 in Springen

Op 9 november kwam het springforum voor de vijfde keer in 2020 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Reglementswijzigingen
In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om geen verliespunten meer toe te kennen in het springen.
Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en worden overbodige regels verwijderd.
Naar aanleiding van de voorstellen uit het project vernieuwing wedstrijdsport kunnen er nog extra wijzigingsvoorstellen worden toegevoegd.
De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2021 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

Online paardrijden
Tijdens de vergadering is er gesproken over nieuwe initiatieven zoals online paardrijden. Het springforum ziet hierin echter geen mogelijkheden voor de discipline springen. Er zijn teveel bezwaren om veiligheid, fairplay en dierenwelzijn te kunnen waarborgen.

Jaarplanning 2021
Het springforum heeft de jaarplanning voor 2021 besproken waarbij het project vernieuwing wedstrijdsport als belangrijkste agendapunt genoemd staat.
Het springforum wil naar aanleiding van dit project o.a. de volgende onderwerpen bespreken:

 • Het aanpassen van de klasse-aanduidingen naar hoogtes
 • Het verlagen van de instapklasse
 • Het toevoegen van tussenhoogtes (1.05m, 1.10m, 1.15m, 1.25m)
 • Het toevoegen van een extra klasse 1.45m
 • Het afschaffen van de toegestane tijd t/m 1.05m

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 18 januari 2021. Tijdens deze vergadering zal o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport het belangrijkste onderwerp zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Door |vrijdag 27 november 2020|

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 28 SEPTEMBER 2020 *UPDATE*

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 28 SEPTEMBER 2020 *UPDATE*

Geplaatst op 09 oktober 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum vergaderde op 28 september 2020 voor de vierde keer dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. Advisering online paardrijden, vaststellen kampioenschapsbepalingen, Harnachementgids en de eerste aanzet tot de voorstellen voor reglementswijzigingen waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden
Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te nemen als aparte categorie wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder uitgewerkt.

Toekomst dressuur
Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur die begin oktober een besluit over zal nemen over de toekomst van de online dressuurproeven. In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen o.a. met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiële haalbaarheid.

Het forum heeft zich gebogen over het vraagstuk of er een onderscheid in de sport aan te brengen is  tussen de professional en de amateur. Het forum is opnieuw tot de conclusie gekomen dat er geen goede definitie is om het verschil te duiden. Het moet vooral gezocht moet worden in het sportaanbod (type wedstrijden) zodat de ruiter de wedstrijden kan kiezen passend bij de ambitie. Waarbij het inherent aan de paardensport is dat ruiters met verschillende ambities deelnemen aan dezelfde competitie.

Kampioenschapsreglement indoor 2021
Het indoorkampioenschapsreglement 2021 is besproken en vastgesteld (inmiddels ook gepubliceerd). De verschillende niveaus die je in combinatie mag starten tijdens het Regio- en KNHS-kampioenschap zijn aangescherpt. Dit geldt voornamelijk voor de ruiters die een paard hebben in de klasse Z1 of hoger en tevens een paard in de lagere klasse. Lees hier meer over KNHS Indoorkampioenschappen.

Harnachementgids
De bestaande lijsten met de toegestane bitten, hoofdstellen en sporen, die op de website gepubliceerd staan, worden vervangen, door een harnachementgids. Het doel van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn toegestaan. De KNHS krijgt dagelijks vragen of een bepaald bit of hoofdstel toegestaan is. We hopen dat ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een hoofdstel of bit is toegestaan. De gids is afgerond en inmiddels gepubliceerd op de KNHS-site.

Reglementswijzigingen 2021
Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor reglementswijziging;
– Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan
– Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021
– Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur
– Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen
– Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 16 november a.s.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |vrijdag 9 oktober 2020|

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 13 JULI 2020

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 13 JULI 2020

Geplaatst op 13 juli 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 13 juli 2020 voor de derde keer bijeen dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. De communicatie intern, extern en richting het forum en de eerste aanzet tot de voorstellen voor reglementswijzigingen waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan

de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag

te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief

tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van

de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en

Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te

nemen als aparte categorie wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder

uitgewerkt.

 

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online

paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de

coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over

het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal

aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Voorstellen hiervoor worden verder uitgewerkt

en komen terug ter bespreking tijdens de volgende vergadering.

 

Reglementswijzigingen 2021

Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor

reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van

reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast

bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor

reglementswijziging;

Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan.

Voorstel opstellen van een harnachementsgids

Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021

Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur

Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen

Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 7 september a.s.

 

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem

contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het

dressuurforum.

Door |maandag 13 juli 2020|