Afspraken wedstrijdkalender

De ideale situatie:

Een goed georganiseerde wedstrijd met voldoende aanmeldingen zonder concurrentie van andere stichting of vereniging in de buurt. Voldoende aanbod van wedstrijden waarin alle klassen per weekend te rijden zijn.

De wedstrijden dienen per mail worden aangemeld:

  • voor het indoor seizoen uiterlijk 1 april;

voor 1 juli Regio indienen bij de KNHS;

bij kalender problemen voor 1 mei respons van de Regio.

  • voor het outdoor seizoen is dit 1 oktober;

voor 1 januari Regio indienen bij de KNHS;

bij kalender problemen voor 1 november respons van de Regio.

De aanmelding door wedstrijdorganisaties via het standaard formulier.

Spelregels:

  • Rekening houden met de geografische ligging,
  • Rekening houden met dag en discipline die verreden wordt.
  • Pony wedstrijden heeft 1 per weekend de voorkeur.
  • Pony springwedstrijd altijd 1 per weekend.
  • Competities nooit in 1 weekend.

Kleine vereniging organiseert meestal pony’s en paarden samen. Dan is er ruimte voor anderen.

Kalender problemen:

Bij meerdere aanvragen voor dezelfde dag wordt dit getoetst aan de ‘Spelregels’

Bij meerdere aanvragen voor dezelfde dag die niet voldoen aan de ‘Spelregels’ gaat de Regio in overlegmet de betreffende wedstrijdorganisaties.

Regio beoordeeld vooraf of er alternatieven zijn en overlegd deze voorstellen met betrokken wedstrijdorganisaties.

De betreffende wedstrijdorganisaties kunnen besluiten om hun wedstrijd toch door te laten gaan, eigen verantwoording!

Overig:

Wedstrijden die na de sluitingsdatum worden aangemeld kunnen alleen op vrije datums of in overleg met de reeds organiserende vereniging of stichting akkoord voor de wedstrijd krijgen.

 

Aldus vastgesteld: 28-05-2013.