De proeven tot en met de klasse Z2 en bepaalde ZZ-Licht en ZZ-Zwaar-proeven mogen worden voorgelezen. In het vraagprogramma kan desgewenst worden bepaald dat op regionale en KNHS-kampioenschappen de proeven vanaf de klasse Z1 uit het hoofd gereden dienen te worden.

De voorlezer neemt plaats bij B of bij E, tenzij door de jury anders is bepaald. Indien de voorlezer een verkeerde opdracht geeft, waardoor een vergissing in het programma wordt gemaakt, is de deelnemer hiervoor zelf verantwoordelijk. De deelnemer wordt namelijk geacht de proef te kennen. De (voorzitter van de) jury gaat in dat geval te werk als zijnde er een fout in het programma is gemaakt.

Uit het hoofd rijden:
Het uit het hoofd rijden van een proef waarvoor het niet is voorgeschreven is toegestaan. Wanneer een deelnemer het besluit heeft genomen om het programma uit het hoofd te rijden, moet deze daarbij blijven.
Het is – op straffe van uitsluiting – niet toegestaan dat de deelnemer vanaf een bepaald onderdeel het programma alsnog verder laat voorlezen.
De proeven die uit het hoofd gereden dienen te worden zijn:
– alle ZZ-Licht-proeven met oneven nummers
– alle ZZ-Zwaar-proeven met oneven nummers
– alle FEI-proeven, behalve de Z2 ponyproeven tenzij anders bepaald in het vraagprogramma
– Kür op muziek voor alle niveaus.