Vooraankondiging ledenvergadering

U kunt de datum van de ledenvergadering alvast noteren in uw agenda.
De ledenvergadering zal plaats vinden op 21 april 2016, om 20.00 uur in ‘Hotel restaurant Aduard’.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

Binnenkort volgt de agenda.

namens onze secretaris.

Dirma Doll