ALGEMENE LEDENVERGADERING
18 november te Aduard
Beste paardensporter,
De KNHS is jouw paardensportbond die de sport voor jou organiseert. In een nieuwe structuur, waardoor de KNHS letterlijk dichterbij de paardensporter komt, krijgen de regio’s en haar leden veel meer directe invloed. Sinds de statutenwijzinging zijn ook mensen met een ruiter- of koetsiersbewijs of een FNRS-ruiterpaspoorthouder lid van de KNHS.

Na de statutenwijziging is elk KNHS-lid automatisch lid van de KNHS regio en krijgt daarmee stemrecht jij dus ook! Daarnaast is ieder lid van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Regio. Deze vindt twee keer per jaar plaats in het voor- en najaar.

Binnenkort staat het najaarsvergadering op het programma. Deze vindt plaats op dinsdag 18 november om 20.00 uur in ‘hotel restaurant Aduard’.
Via onze site kun je verder informatie vinden omtrent de nadere details van de vergadering.

Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan veelal een afvaardiging naar de algemene ledenvergadering van de regio komt.
Graag tot ziens op dinsdag 18 november!
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur KNHS regio Groningen,

Dirma Doll
Secretaris KNHS regio Groningen