VERSLAG SPRINGFORUM OP 25 JUNI 2018

Geplaatst op 11 juli 2018 in Springenen KNHS

Op 25 juni 2018 kwam het KNHS Springforum voor de derde keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als de toekomst van de Hippiade, leeftijdsgerichtsportaanbod, bijscholing springjuryleden en een eerste aanzet voor reglementswijzigingen 2019. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Toekomst Hippiade
De werkgroep Toekomst Hippiade heeft zowel het dressuurforum als het springforum om input gevraagd. In het springforum is hier uitgebreid over gesproken. Is er behoefte aan meer startmogelijkheden waardoor gekeken moet worden naar een doordeweekse Hippiade of moet de Hippiade exclusief blijven voor alleen de allerbeste combinaties? Het springforum zou ook nog graag eens de discussie opnieuw opstarten om de zondag ook voor de kampioenschappen te benutten. 

Leeftijdsgericht sportaanbod
In een bijeenkomst ‘Leeftijdsgericht Sportaanbod’ is de voortgang per discipline besproken. Het is belangrijk dat dressuur, springen en eventing samen optrekken om waar mogelijk zoveel mogelijk zaken op dezelfde wijze in te richten. Het springforum zou al in 2019 jeugddagen willen inrichten waarbij pony’s, Children, Junioren en Young Riders samen komen om in diverse rubrieken te kunnen starten. De leeftijdscategorieën zijn dan gelijk aan de indeling zoals de FEI deze hanteert waarbij diverse hoogtes kunnen worden gesprongen.

Nieuwe bitten
In het forum is een nieuw bit ter sprake gekomen, welke tot op heden nog niet toegestaan is. Het is een paardvriendelijk bit en zou prima in de springsport passen. De KNHS zal  de juryleden en ruiters via de online nieuwsbrieven informeren over de toevoeging van dit bit aan de lijst.

Opzet bijscholing springjuryleden
Enkele leden van het springforum hebben samen met de afdeling Opleidingen een programma gemaakt voor de bijscholing van de springjuryleden. Het forum heeft dit programma doorgenomen en besproken. De locaties zijn Ermelo, Rotterdam, Asten, Exloo en er zal een middag en een avondbijscholing zijn. Het forum is positief over het programma en de opzet. Met name het inzetten van beeldmateriaal en de casussen zal leiden tot meer interactie.

Reglementswijzigingen 2019
Er is een korte brainstorm gehouden over reglementswijzigingen 2019. De voorstellen zullen later in het jaar verder uitgewerkt worden.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 3 september. Op de agenda staat het Meerjarenbeleidskader (verschillen en overeenkomsten met KNHS MJBK), update bijscholing springjuryleden, voortgang leeftijdsgericht sportaanbod, wijze van beoordeling rijstijl springen en de eerste aanzet voor de reglementswijzingen 2019.

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum