VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

Geplaatst op 19 april 2018 in Springenen KNHS

Op 9 april kwam het Springforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als de nieuwe instructeursopleiding, leeftijdsgerichtsportaanbod, evaluatie indoorkampioenschappen, Hunter Jumper Equitation en de uitwerking van het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Nieuw forumlid
Marius Bens was namens de regio Noord Brabant voor de eerste keer aanwezig. Met zijn komst is er weer een parcoursbouwer aanwezig in het forum.
Teun van de Broek was voor de laatste keer aanwezig maar blijft in de werkgroep leeftijdsgericht sportaanbod actief.

Nieuwe instructeursopleidingen
Voorafgaand aan de bijeenkomst van het springforum was Marion Schreuder namens de afdeling opleidingen aanwezig om een toelichting te geven op de vernieuwde instructeursopleidingen. De vernieuwingen hebben afgelopen periode in de hippische media al veel aandacht gekregen.
Het forum is positief over de ingezette lijn en maakt de volgende opmerkingen:

  • Zorg dat er voldoende aandacht is voor het lesgeven grotere groepen (verenigingslessen)
  • Geef manege-instructeurs uitdaging om na het behalen van aspirant instructeur door te gaan voor instructeur basissport.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In november is een startbijeenkomst gehouden van het leeftijdsgericht sportaanbod. In het forum is besproken hoe dit vorm gegeven kan worden in de springsport. In een volgende bijeenkomst zullen samen met leden uit het dressuur- en eventingforum de plannen van de verschillende disciplines met elkaar besproken worden. Er wordt al wel voorgesteld om de jeugdcompetities springen anders in te richten.

Kampioenschapsreglement Hippiade en evaluatie Indoorkampioenschappen
Het kampioenschapsreglement voor de Hippiade wordt onveranderd goedgekeurd en is daarmee gelijk aan afgelopen jaar. Bij de evaluatie van de indoorkampioenschappen kwam naar voren dat hiervoor bij de pony’s meer belangstelling is vanuit de deelnemers en het publiek dan bij de paarden. Waar de echte ponytop op de indoorkampioenschappen aan de start komt hebben we bij de paarden veelal te maken met de top van de breedtesport. Vanuit het forum komt het idee om een 1.45m klasse in te richten.

Hunter Jumping Equitation (HJE)
De KNHS biedt HJE een podium door op 28 april een springring ter beschikking te stellen waar men een demonstratiewedstrijd organiseert. Het forum zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.

Project “Van hand veranderen”
Binnen de KNHS is het project “Van hand veranderen” gestart. Dit project omvat ook het onderwerp in het MJBK springen betreffende het registratie en contributiemodel.

Bijscholing springjuryleden
Het forum heeft met afdeling opleidingen samen gezeten om de bijscholing vorm te geven. Bij ieder bijscholing zal een parcoursbouwer een inleiding verzorgen en iets vertellen over verschillende parcoursen. Ook controle voorterrein zal een belangrijk onderwerp zijn waarbij met casussen de juryleden worden getraind hoe te reageren in verschillende situaties (ontwikkeling soft skills). De 5 bijscholing zullen eind 2018 plaatsvinden op verschillende locaties in de regio.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 25 juni. Op de agenda staat evaluatie Hunter Jumping Equitation demonstratie, Meerjarenbeleidskader (verschillen en overeenkomsten met KNHS MJBK), uitwerking bijscholing springjuryleden, voortgang leeftijdsgericht sportaanbod.
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.