Het springforum kwam op maandag 30 maart voor de tweede keer in 2015 bij elkaar. Eén van de belangrijkste bespreekpunten betrof de kampioenschapsreglementen en het programma van de Hippiade 2015. Na een goede discussie in het springforum worden de volgende wijzigingen ter goedkeuring voorgesteld aan het KNHS-bestuur:

 •   Een deelnemer mag aan maximaal drie kampioenschapsrubrieken bij het springen deelnemen (voorheen was dit maximaal twee kampioenschappen).
 •   Deelname in de klasse B én tegelijkertijd in de klasse Z of ZZ is niet toegestaan. Deelname in zowel de klasse L en ZZ was al niet toegestaan.
 •   Het springkampioenschap voor de klasse paarden Z en ZZ is op vrijdag 4 september. Er wordt een parcours over twee manches verreden met barrage.
 •   Het springkampioenschap voor de klasse paarden L en M is op zaterdag 5 september. Ook hier wordt een parcours over 2 manches verreden met barrage.
 •   Het kampioenschap voor de ponyklassen L, M en categorie C klasse Z gaat over een parcours over 2 manches met een barrage. Dit ponykampioenschap wordt gehouden op zaterdag 29 augustus.
 •   Het kampioenschap klasse B wordt voor zowel de paarden als de pony’s verreden op vrijdag 28 augustus.
 •   Bij het kampioenschap B-paarden worden de nummers 1, 2 en 3 van het regiokampioenschap afgevaardigd naar de Hippiade.
 •   Bij het kampioenschap B-pony’s worden voor de categorieën A/B en de categorie C alleen de kampioenen afgevaardigd naar het kampioenschap. Voor de categorie D/E mogen de kampioen en de reservekampioen afgevaardigd worden naar de Hippiade..
 •   Het springforum zou ook graag een kampioenschap voor 1.40m georganiseerd zien. Voor het outdoor seizoen 2015 komt dit te vroeg. In het najaar wordt besproken of en hoe dit in het indoor seizoen 2015/2016 opgepakt kan worden.

  Deze voorstellen worden eind april door het KNHS-bestuur besproken. Meer informatie volgt aansluitend via het publiceren van het vraagprogramma en het kampioenschapsreglement.

  Daarnaast zijn er diverse vragen en suggesties vanuit het veld besproken:

 •   Bijscholing juryleden
  Hoe moet worden omgegaan met juryleden die van de lijst afgaan, omdat zij te weinig hebben gejureerd? Het forum is van mening dat de regeling goed is. Je vaardigheid bijhouden is een must, en bovendien kan men weer op de lijst komen door een bijscholing te volgen.
 •   Parcoursbouwers en 1.40m parcours
  Nu een springjurylid met licentie t/m ZZ op een categorie 2 wedstrijd tevens een 1.40 rubriek mag jureren, ontstaat de vraag of een parcoursbouwer dit dan ook mag. Het forum is van mening dat dit niet wenselijk is. Het verschil tussen een parcours voor B, L,M en een 1.40m is erg groot. Niet alleen in de hoogte, maar ook in de technische moeilijkheidsgraad. Voor een 1.40m rubriek blijft dan ook een 1.40m parcoursbouwer nodig.
 •   Twee parcoursen en een finale op dezelfde dag
  Vanuit het veld is opgemerkt dat op dezelfde dag twee parcoursen met daarna nog een finale wel erg zwaar is voor de paarden. Het forum is van mening dat dit inderdaad zwaar kan zijn en zal enkele wedstrijdorganisaties die een soortgelijk programma uitschrijven persoonlijk benaderen en de suggestie doen om het anders in te richten. Het forum vindt dat het reglement hierop niet aangepast hoeft te worden.
 •   Verschil FEI- en KNHS-reglement
  In de loop van de tijd zijn er verschillen ontstaan tussen het FEI-reglement en het KNHS- reglement. Het forum is van mening dat dit geen probleem hoeft te zijn. Het reglement voor een

Grote Prijs moet immers uitgebreider zijn dan een reglement voor een L-parcours. Wel is besloten een werkgroep te formeren die de verschillen in kaart brengt. Vervolgens worden deze verschillen in het forum besproken. Daar waar het FEI-reglement beter is dan het KNHS-reglement komt een aanpassing.

 •   Ponyrubrieken voor ruiters van 18 jaar en ouder
  Zoals aangekondigd in het verslag van 2 februari worden de ponystamboeken uitgenodigd om te praten over de wenselijkheid van ponyrubrieken voor ruiters van 18 jaar en ouder. Hoewel het springforum hier geen voorstander van is, staat zij wel open voor de mening van de stamboeken. In de tussentijd kunnen deze wedstrijden nog steeds georganiseerd worden als BB- paardenrubriek.
 •   Hoogte van afdracht internationale springruiters
  De internationale springruiters vragen zich af waarom de afdracht aan de KNHS gelijk is gebleven, terwijl ze nu zelf online inschrijven en dus werk uit handen hebben genomen. De voorzitter van het springforum heeft deze opmerking besproken met Maarten van der Heijden (directeur Topsport), die met een reactie zal komen.
 •   Hoogte inschrijfgeld
  Recentelijk is er een gesprek geweest met afgevaardigden van een aantal regio’s, wedstrijdorganisaties en de KNHS. Hierin is naar voren gekomen dat de wedstrijdorganisaties het inschrijfgeld graag willen verhogen om hun wedstrijd rendabel te maken. Ondanks dat het KNHS- bestuur de wedstrijdtarievenlijst vaststelt is het springforum om advies gevraagd. De meningen waren divers. Aan de ene kant is het goed om over te gaan op marktwerking, waardoor een wedstrijdorganisatie die een topwedstrijdlocatie heeft toch uit de kosten kan komen. Aan de andere kant moeten kleinere verenigingen en ruiters met een klein budget beschermd worden. De springforumleden stemmen dit punt de komende tijd nog af met hun achterban.
 •   I&R-controles
  De I&R-controles op de kampioenschappen zijn besproken in het springforum. Vanuit het KNHS- bestuur is de achtergrond van de situatie aangegeven. Op 1 april gaat er een versoepelde regeling in. Het KNHS-bestuur laat zich momenteel op basis van de meest recente informatie wel informeren of deze regeling in de zomer nog verder versoepeld kan worden. Uiteraard zal dit via de Ledenraad lopen.
 •   Haalbaarheid BB-speciaal
  Zoals aangekondigd in het verslag van 2 februari 2015 worden in de regio’s avonden georganiseerd om de haalbaarheid van BB-speciaal te toetsen. BB-speciaal is een caprilli-achtig parcours, dat in de toekomst wellicht de toelatingseis van de springsport gaat worden. Hou de website van je regio in de gaten waar en wanneer dit bij jou in de buurt georganiseerd wordt.
 •   Overlap FNRS- en KNHS-wedstrijden
  Er is momenteel overlap tussen springwedstrijden die de FNRS aanbiedt en de onderkant van de KNHS-springwedstrijden. Er is een werkgroep samengesteld om dit in kaart te brengen en advies te geven. Het springforum is in deze werkgroep aanwezig.

  Volgende vergadering

  De volgende vergadering van het springforum staat gepland op 22 juni. Dan wordt gesproken over de jonge paardenrubrieken (o.a. winstpuntenregeling, hoogtes, leeftijden) en de toegestane optoming /harnachement. Hier is de Technische Commissie Springen ook bij aanwezig. Tevens wordt de nieuwe uitwerking van de klasse BB besproken.