VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2018

Geplaatst op 14 september 2018 in Springenen KNHS

Op 3 september kwam het Springforum voor de vierde keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met de volgende onderwerpen: bijscholing parcoursbouwers, opleiding springjuryleden, stijlbeoordeling klasse B, kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen en de toekomst van de Hippiade. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

UPDATE OPLEIDINGEN:

Parcoursbouwers: De bijscholing voor de parcoursbouwers vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 oktober. Er vinden 2 sessies per dag plaats. Deze bijscholing is voor parcoursbouwers t/m ZZ. In 2019 zal de groep vanaf 1.40m bijgeschoold worden. De bijscholing wordt verzorgt door de Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers ( www.parcoursbouwers.nl )

Opleiding nieuwe springjuryleden: Deze gaat in november van start. In de opleiding zal er extra aandacht komen voor de soft skills die we van de juryleden verwachten. Ook zal een stage bij een FEI-steward onderdeel uitmaken van de opleiding om controle op het voorterrein op gedrag en harnachement meer aandacht te laten krijgen.

Bijscholing springjuryleden: Dit zal plaatsvinden op 30 oktober (Rotterdam), 5 November (Asten), 6 november (Exloo) en 13 november (Ermelo). Er wordt een middag- en een avondsessie gehouden. Aan de orde komen wedstrijdsituaties, voorterrein, samenwerking jury, parcoursbouwers, ruiters en organisatie.

Tevens worden er een aantal casussen behandeld en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen. In week 36 worden de juryleden geïnformeerd en kan er via MIJN KNHS aangemeld worden. Van de bijscholing zal vooraf een try-out gehouden worden.

KAMPIOENSCHAPSREGLEMENT INDOORKAMPIOENSCHAPPEN

Het kampioenschapsreglement en de data van de Indoorkampioenschappen worden goedgekeurd waarbij het kampioenschapsreglement op de volgende punten, voor wat betreft het springen wordt aangepast:

  • Combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50m of hoger zijn niet startgerechtigd op de
  • Een deelnemer kan alleen starten op het regiokampioenschap van de regio waar de deelnemer bij aanvang van het indoorseizoen (1 oktober) lid is. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de regio

Het toekennen van wildcards bij de pony’s voor de kaderleden wordt bij de indoorkampioenschappen niet aangepast. Voor de Hippiade zal dat op een later moment worden besproken.

HIPPIADE

In het springforum is de Hippiade 2018 geëvalueerd. Er is uitgebreid gesproken over het voorstel om de Hippiade doordeweeks in de zomervakantie te houden vanaf 2020. De Hippiades in 2018 waren zeer goed bezocht en de vraag is of deelnemers en publiek ook gaan komen als het op doordeweekse dagen wordt georganiseerd. Het voordeel zal wel zijn dat er meer deelnemers in de lagere klassen kunnen worden toegelaten en dat de dagen korter zijn. Ook zal er meer losrijruimte zijn als de rubrieken over meer dagen worden verdeeld. Het springforum vindt het te vroeg om hier over te adviseren en wil dit eerst met de regiobesturen en met de achterban bespreken. Als er wordt gewijzigd moet dat we een verbetering zijn.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 12 november. Op de agenda staat dan wederom de toekomst van de Hippiade, onderbouwing beoordeling rijstijl springen en de reglementswijzigingen 2019.

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum