VERSLAG SPRINGFORUM 23 NOVEMBER 2015
Geplaatst op 30 november 2015 in Springen

Het springforum kwam op maandag 23 november voor de vijfde keer in 2015 bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten waren de reglementswijzigingen die per 1 april 2016 ingaan en het project deregulering.

Deregulering
Het projectteam deregulering heeft veel onderzoek gedaan hoe de sport toegankelijker gemaakt kan worden. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het vrijgeven van de wedstrijdtarievenlijst en de wedstrijdkalender? Ook kan er gedacht worden aan minder officials op een bepaald soort wedstrijden. En willen we van alle wedstrijden de resultaten registreren? Het springforum heeft over een aantal zaken discussie gevoerd en het advies gegeven om op bepaalde vlakken te blijven reguleren om de kwaliteit van de sport te beschermen. De adviezen van het forum worden meegenomen in het ledenberaad waar hierover gesproken wordt met afgevaardigden uit de regio’s.

Reglementswijzigingen
Er is in het springforum lang gediscussieerd over voorgestelde reglementswijzigingen. Het doel is om de reglementen eenvoudiger en korter te maken. De sport moet toegankelijker worden. Om deze reden is de klasse BB eenduidiger gemaakt en een officiële rubriek geworden waar men, zonder dat men een startpas hoeft te hebben toch voor de prijzen kan rijden. De wijzigingen voor wat betreft harnachement, hulpmiddelen en jonge paarden zijn in samenspraak met de Technische Commissie springen tot stand gekomen.

Klik hier voor de belangrijkste wijzigingen die per 1 april zullen worden ingevoerd.
Springreglement
Een werkgroep heeft een uitgebreid document gemaakt waarbij de verschillen tussen het FEI springreglement en het KNHS springreglement in beeld zijn gebracht. Het springforum is volledig akkoord gegaan om de voorgestelde wijzigingen van de werkgroep over te nemen.

Het totale overzicht van de reglementswijzigingen zal begin 2016 worden gepubliceerd op de website van de KNHS.
Overige zaken die in het springforum zijn besproken
Categorie 1 wedstrijdorganisaties hebben moeite met het vinden van juryleden. Na inventarisatie zal blijken of dit aanleiding is voor het opleiding van een nieuwe groep categorie 1 juryleden.

Er wordt een opleiding gestart voor parcoursbouwers springen. De inhoud van deze nieuwe opleiding zal in het volgende forum worden besproken.
Volledige verslag
Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst van het springforum op 23 november 2015.
Volgende vergadering
Het springforum heeft er voor gekozen om in 2016 in totaal 6 maal bijeen te komen in plaats van 4 maal. Er is specifiek ruimte gecreëerd om bepaalde onderwerpen langduriger te bespreken. De eerst volgende vergadering van het springforum zal gehouden worden op 8 februari 2016.
Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum. Hier vind je meer informatie over de verschillende fora.