VERSLAG SPRINGFORUM 2 MAART 2020

Geplaatst op 29 maart 2020

Op 2 maart kwam het springforum voor de tweede keer in 2020 bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Dit is het verslag van de bijeenkomst op 2 maart jl. Deze bijeenkomst vond plaats vóór de genomen maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus.

Samenstelling Springforum

Na 6 jaar stopt Joffra Schaap-Greve als voorzitter van het KNHS springforum.

Sinds de oprichting van de disciplinefora in 2014 is Joffra Schaap-Greve voorzitter van het springforum. Gedurende deze jaren heeft zij met veel enthousiasme, kennis en energie haar rol vervuld, maar wil nu het stokje overdragen aan iemand anders.

De KNHS is Joffra Schaap-Greve zeer dankbaar voor haar inzet en gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het KNHS Springforum. Voor meer informatie, het profiel en voor aanmelding klik hier.

 

Leeftijdsgericht sportaanbod (jeugdrubrieken springen)

Naar aanleiding van meerdere psychologische onderzoeken die sport breed zijn uitgevoerd en de feedback die is verkregen uit de verschillende klantpanels van ‘Van hand veranderen’ blijkt dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport niet of onvoldoende aansluit op de pedagogische aspecten en de ontwikkeling van een kind.

Dit willen we graag veranderen en daarom starten we in navolging op de dressuur vanaf april¹ met jeugdrubrieken in het springen en de eventing.

 

Het doel van deze jeugdrubrieken is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony of het paard speelt dan geen rol meer, maar het kind staat dan meer centraal. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling bevorderd en leidt het bovendien tot meer plezier in het sporten.

 

Wat lost deze verandering op?

 • De sport wordt leuker en eerlijker

Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, word je in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een D-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk.

Door in plaats van de reguliere rubrieken, waarbij per klasse en categorie een klassement wordt opgemaakt, nu een klassement op te maken per hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep maakt het niet meer uit hoe groot de pony/ het paard is.

 

 • Laagdrempeliger

Wanneer je als 8-jarige op een C-pony wil instappen in de springsport dan begin je in de BB al op een hoogte van 60 cm. Dit is best hoog. Door extra impuls (BB) rubrieken toe te voegen waar jeugdruiters met hun pony(‘s) en of paard(en) aan kunnen deelnemen, creëren we een lagere instap.

De volgende extra impuls (BB) rubrieken zijn toegevoegd:

 • 30 cm voor A/B/C/D/E pony’s en paarden
 • 40 cm voor B/C/D/E en paarden
 • 50 cm voor C/D/E pony’s en paarden
 • 60 cm voor D/E pony’s en paarden
 • 70 cm voor E pony’s en paarden

Dit geeft jeugdruiters de mogelijkheid om makkelijker aan te sluiten bij de springsport en het maakt de overgang van manegeruiters naar de wedstrijdsport makkelijker.

 

 • Duidelijker

Door de benaming van de klassen (B/L/M/Z/ZZ) te wijzigen naar hoogtes wordt het voor zowel ruiters, officials als buitenstaanders duidelijker welke hoogte er gesprongen wordt.

 

 

 

 • Het wordt organisatorisch eenvoudiger

De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het ontbreken van een dubbelsprong t/m 0.90 cm deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden.

 

Bovenstaande is uitvoerig besproken in het springforum en het idee wordt omarmt. Het springforum blijft nadenken over het verder door ontwikkelen van de jeugdrubrieken en het uitzetten van de pilot.

Er wordt gekeken naar een nieuwe parcourssoort die het in de toekomst mogelijk maakt om de jeugdrubrieken in het springen ook op tijd te kunnen laten verrijden.

Tot die tijd wordt de pilot gestart met het verrijden van alle rubrieken op stijl.

 

Een pilotwedstrijd organiseren?

Wil je als wedstrijdorganisatie ook meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen? Goed nieuws dat kan! Als je vanaf mei¹ een springwedstrijd voor pony’s en of pony’s en paarden organiseert dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

 

Visie toekomst springsport

In de toekomst willen we de vereenvoudiging in het leeftijdsgericht sportaanbod doortrekken naar de gehele breedte van de springsport. Hierbij valt te denken aan:

 • de klasse-aanduidingen Impuls, BB, B, L, M, Z en ZZ vervangen door hoogten zoals 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 105 cm, 110 enzovoorts,
 • het verlagen van de instap,
 • en het flexibeler maken van de promotie en degradatie regeling.

 

Tijdens de volgende vergadering wordt het voorstel nader inhoudelijk besproken.

 

Kampioenschapsreglement Hippiade 2020

Het kampioenschapsreglement is doorgenomen en het springforum gaat akkoord met de volgende wijziging:

 

 • Vanaf 1 april 2020 geldt dat combinaties die zijn gestart in het springen in de jonge paarden rubrieken en/of in de internationale rubriek pony/ paard 1.05m mogen deelnemen in het 1.00m kampioenschap, combinaties die zijn gestart in het 1.15m mogen deelnemen in het 1.10m kampioenschap en combinaties die zijn gestart in het 1.25m mogen deelnemen in het 1.20m kampioenschap.

 

Vind hier het kampioenschapsreglement Hippiade 2020

 

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 29 juni 2020. Tijdens deze vergadering zullen o.a. een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de springensport de belangrijke onderwerpen zijn.

 

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.