Verslag springforum 13 juni 2016

Het springforum kwam op maandag 13 juni voor de derde keer in 2016 bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten waren bijscholing juryleden stijlbeoordeling en deregulering. Janneke Petrie neemt vanaf heden namens Noord-Holland plaats in het spring forum. Zij vervangt hiermee Marco de Jong.

Bijscholing juryleden stijlbeoordeling

Binnen het springforum buigt zich een werkgroep in samenwerking met KNHS Opleidingen over het verbeteren van de stijlbeoordeling door de juryleden. De werkgroep heeft aan het springforum een voorstel gepresenteerd. Dit is zeer positief ontvangen. Het voorstel betreft een bijscholing voor alle betreffende juryleden inclusief een toets. Tijdens deze bijscholing zullen de beoordeling en de kennis van parcoursbouw de belangrijkste onderwerpen zijn. De werkgroep neemt de feedback van het springforum mee en werkt e.e.a. verder uit. Het streven is om de bijscholing eind 2016 te laten starten.

Project deregulering

Er is door de directie van de KNHS verslag gedaan van de stand van zaken van het project. Onlangs is een voorstel gedaan aan de Ledenraad. De Ledenraad gaat dit voorstel met haar achterban bespreken. De leden van het springforum maken uiteraard deel uit van deze achterban. Binnen het springforum zijn de diverse onderdelen van het voorstel besproken. Er is wederom sprake van grote regionale verschillen. De input van de discussie tijdens de springforum vergadering wordt door de diverse leden meegenomen naar zijn of haar regio.

Verdeelsleutel Hippiade

In de Ledenraad is besloten dat alle regio’s de kampioen en reserve kampioen bij de paarden mogen afvaardigen naar de Hippiade. Als de huidige verdeelsleutel gehandhaafd blijft betekent dit dat er bij springen in totaal 6 extra combinaties mee doen aan de kampioenschappen verdeeld over de verschillende klassen. Een klasse is met deze extra afgevaardigden maximaal 55 deelnemers groot. Het springforum heeft besloten dat als uitzondering hiervoor één prijzenschaal uitgereikt hoeft te worden.

Evaluatie BB

Het springforum heeft het nieuwe BB met prijzen geëvalueerd. Aantallen en reacties in het veld zijn positief. Zeker gezien het feit dat het nog maar 2 maanden van start is gegaan.

Onduidelijkheid toegestane hulpmiddelen en bitten

Er is in het veld onduidelijkheid over toegestane hulpmiddelen en bitten. Met name omtrent bodybandage, blinker, HC optoming in de klasse M, gebruik spoorriempje bij een pelham. De werkorganisatie zorgt voor aanvullende communicatie inclusief vraag & antwoord voorbeelden.

Registratie afmeting wedstrijdring

Het springforum heeft geconstateerd dat de exacte afmeting van de wedstrijdring niet geregistreerd wordt in het rapport van de federatievertegenwoordiger/jurylid. Dit is wel wenselijk. De werkorganisatie zorgt voor aanpassing van het federatievertegenwoordigersrapport zodat deze gegevens bij de KNHS binnenkomen.

Werving categorie 1 juryleden

Er is een tekort aan categorie 1 juryleden. Het springforum heeft over de werving en selectie van gedachten gewisseld. Dit wordt verder door de werkorganisatie uitgewerkt. De nadruk zal komen te liggen op ervaring, communicatieve vaardigheden / soft skills en parcourskennis.

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum.