VERSLAG SPRINGFORUM 11 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 18 september 2017 in Springen

De agenda van het springforum was 11 september jl. gevuld met onderwerpen zoals een update over de springopleidingen, het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen, de evaluatie van de Hippiade en de reglementen. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de invulling van het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Springopleidingen

  • In 2017 zijn de rijstijljuryleden bijgeschoold, is de nieuwe opleiding parcoursbouwer springen afgerond en zijn springjuryleden geworven en geselecteerd voor doorstroming naar categorie 1 en naar internationaal. Bij de doorstroming van de juryleden is bij de intakegesprekken gebruik gemaakt van een specialist vanuit NOC*NSF die de kandidaten heeft beoordeeld op hun “soft skills”. Deze beoordeling is doorslaggevend geweest voor de doorstroming. Ook is er een Surinaams springjurylid opgeleid.
  • In het springforum is voorgesteld om in 2018 en 2019 bijscholingen voor springjuryleden plaats te laten vinden. 1 programma zal 2 jaar worden gedraaid waarbij het voorstel is om jaarlijks decentraal een aantal bijeenkomsten te houden in de periode feb/mrt. Voordeel van deze periode is dat eventuele reglementswijzigingen ook meegenomen kunnen worden.

Reglementen

  • Toegestane bitten – Het springforum is van mening dat de lijst met toegestane bitten steeds langer en ingewikkelder wordt. Er wordt gekeken of dit vereenvoudigd kan worden.
  • Winstpuntenregeling – Vanuit “het veld” is aan het springforum gevraagd de winstpuntenregeling van het 2-fasen parcours te versoepelen door het resultaat van alleen de eerste fase te laten tellen. Het forum is hier geen voorstander van. In sommige gevallen worden dan winstpunten behaald op basis van het resultaat van het springen van 7 hindernissen. Het forum is van mening dat wedstrijdorganisaties geadviseerd moeten worden om een 2-fasen speciaal uit te schrijven. Bij dit soort parcours mogen de deelnemers ondanks fouten in de eerste fase toch de 2e fase rijden.
  • Evaluatie zomertenue – Samen met de sportfora van andere disciplines wordt dit najaar het het vrijgeven van het zomertenue geëvalueerd. Het blijkt dat weinig organisaties het verplicht dragen van een rijjasje in het vraagprogramma opnemen. Deze mogelijkheid bestaat echter wel.
  • Leeftijdsgericht sportaanbod – Nederland is het enige land waarbij de leeftijd om ponywedstrijden te mogen rijden 18 is en waar we E-pony’s hebben. Kinderen worden echter steeds langer en daarnaast zien we internationaal de opkomst van rubrieken Children en U25. Het forum heeft een werkgroep geformeerd om samen met de jeugdbondscoach deze ontwikkelingen te analyseren en te kijken of we onze nationale rubrieken voor de jeugd beter kunnen indelen. Dit zal in nauwe samenwerking met dressuur en eventing worden opgepakt.
  • Evaluatie Hippiade – Het springforum is van mening dat er goede Hippiades waren met goede sport. De verbeterpunten zijn geïnventariseerd en worden aan de wedstrijdorganisatie teruggekoppeld.
  • Reglement Indoorkampioenschappen – Het kampioenschapsreglement voor de KNHS Indoorkampioenschappen van 2018 is goedgekeurd. Na behandeling in het dressuurforum zal het gepubliceerd worden op www.indoorkampioenschappen.nl.

Meerjarenbeleidskader

Op basis van ‘beginnen, stoppen en doorgaan’ heeft het springforum geïnventariseerd wat belangrijk is voor de komende jaren. De resultaten worden aan de directie van de KNHS voorgelegd.

Over het springforum

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 13 november 2017. Op de agenda staan dan o.a. reglementswijzigingen 2018 en het leeftijdsgericht sportaanbod. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Lees hier eerdere verslagen van het springforum.

Categorie: springforum, verslag