VERSLAG SPRINGFORUM 15 JANUARI 2018

Geplaatst op 26 januari 2018 in Springen

Het springforum is op 15 januari 2018 bij elkaar geweest. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals de reglementswijzigingen 2018,  het Juryplatform, leeftijdsgericht sportaanbod, bijscholing springjuryleden en het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Reglementswijzigingen springen 2018

Het springforum heeft op basis van inhoud vast kunnen houden aan het uitgangspunt om per 1 april 2018 geen reglementswijzigingen door te voeren. De wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd zijn veelal aanvullingen of een verduidelijking van het reglement. Het forum besluit dat er geen FEI-wijzigingen zijn die per direct ook in het KNHS-reglement ingevoerd moeten worden en dat in 2018 het springreglement gelijk kan blijven.

Zomertenue: wedstrijdorganisatie pak je ruimte!

In het springforum is het vrijgegeven van zomertenue geëvalueerd. De meningen zijn zeer verdeeld. Het forum besluit de regel, waarbij het tijdens outdoorwedstrijden vrij is om het zomertenue te dragen, niet te wijzigen. Wedstrijdorganisaties hebben immers de ruimte om zelf te bepalen of er een jasje gedragen moet worden, mits dit van te voren aan de deelnemers wordt aangegeven in het vraagprogramma.

Verbod op achterbeenkappen

De FEI heeft besloten om per 2021 achterbeenkappen, die meer doen dan alleen het been beschermen, te verbieden. Het forum stelt voor dat de KNHS deze regeling overneemt. Dit moet ruim van te voren aangekondigd worden, omdat de impact van dit besluit groot kan zijn.

Het Juryplatform

In het springforum wordt de vraag gesteld welke status het juryplatform heeft. Het betreft een stichting zonder leden, met als doel belangenbehartiging van de juryleden. De stichting heeft binnen de democratische structuur van de KNHS geen officiële status. In de huidige structuur zijn de belangen van de juryleden integraal ondergebracht bij de sportfora. Het staat de stichting Juryplatform natuurlijk wel vrij om input bij een forumlid in te dienen, zodat die het punt kan voorleggen aan het springforum.

Leeftijdsgericht sportaanbod

In november was een startbijeenkomst over leeftijdsgericht sportaanbod. Het voorstel om bij de indeling van de rubrieken meer te kijken naar de leeftijd van de deelnemer in plaats van de stokmaat of categorie-indeling van de pony is bij dressuur eenvoudiger dan bij het springen. Bij springen is in ieder parcours de afstand in de dubbelsprongen immers gerelateerd aan de stokmaat. De werkgroep verdiept zich komend jaar in de vraag hoe leeftijdsgericht sportaanbod bij het springen vorm moet krijgen.

Bijscholing springjuryleden

In 2018 en 2019 zijn er weer bijscholingen zijn voor springjuryleden. De afdeling opleidingen zal samen het springforum, enkele springjuryleden en parcoursbouwers het programma opstellen. De bijscholingen worden decentraal gegeven, dus op locaties verspreid in Nederland.

Uitwerking Meerjarenbeleidskader springen

Twee parcoursen kort na elkaar voor winstpunten
Het forum discussieert over de wedstrijdvorm waarbij deelnemers tweemaal over hetzelfde parcours springen (direct achter elkaar of met enkele combinaties er tussen) en waarbij beide parcoursen voor winstpunten zijn. Het forum spreekt haar zorg uit voor een te snelle promotie. Er wordt besloten om deze ontwikkeling het komende jaar te volgen en daarna nogmaals te bespreken.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 9 april 2018. Op de agenda staan dan o.a. de uitwerking van het meerjarenbeleidskader springen en de bijscholing voor de springjuryleden. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springforum, verslag springforum