Verslag eventingforum 21 september 2016

Op dinsdag 21 september is het eventingforum voor de derde keer in 2016 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken.

Evaluatie Rijstijlbeoordeling klasse B eventing

Uit cijfers blijkt dat in 7% van de gevallen er een onvoldoende wordt gegeven voor de rijstijl. Deze groep behaalt geen winstpunten ondanks dat de cross misschien wel foutloos is gereden.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:

 • –  Doordat het stijlcijfer meetelt bij de plaatsing zijn ruiters netter en bewuster gaan rijden.
 • –  Als protocollen goed worden ingevuld met toelichting op de beoordeling dan halendeelnemers deze op en bestuderen deze. Een protocol waar alleen de cijfers op staan worden

  vaak niet opgehaald.

 • –  De jury moet een schrijfster/schrijver hebben om een toelichting op papier te zetten.Er wordt besloten dat de stijlbeoordeling zeker door moet gaan en dat er meer juryleden moeten komen. Er staan voldoende juryleden op de lijst als iedereen het gewenste aantal van minimaal 5 keer jureert. Dit is echter niet het geval en er zullen daarom nieuwe juryleden worden opgeleid. Met name in Limburg en Brabant is er een tekort.

  Opleidingen/bijscholingen Eventing officials

  Er is in 2017 weer een opleiding voor crossbouwers. Er wordt een oproep geplaatst en de KNHS schrijft de wedstrijdorganisaties hierover aan. Ook wordt de groep Technisch Afgevaardigden uitgebreid.

  Reglementswijzigingen 2017

  De FEI heeft haar wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Eind oktober worden de definitieve wijzigingen gepresenteerd. In het eventingforum wordt vervolgens besproken welke van deze wijzigingen voor de Nederlandse eventingsport worden overgenomen.
  In de vergadering van december worden de KNHS wijzigingen voor 2017 besproken. Als aanvulling op de al genoemde wijzigingsvoorstellen zou een extra eis om internationaal te mogen starten welkom zijn. Het gaat dan om een minimale stand van de combinatie in het reguliere springen voordat men internationaal mag starten. Bijvoorbeeld:

  – Minimaal 5 winstpunten in het L-springen voordat internationaal gestart mag worden.
  – Minimaal 1 winstpunt in het M-springen voordat internationaal op 2-ster niveau gestart mag worden. Er wordt onderzocht of deze aanpassing realiseerbaar is.

  Evaluatie L-kampioenschap

  Het L-kampioenschap is zeer goed verlopen en de teamwedstrijd werd goed ontvangen. Het forum is echter van mening dat 90 starts te veel is. Afgesproken is dat in 2017 alle regio’s maximaal 6 deelnemers mogen afvaardigen. Alle deelnemers die meedoen zitten dan in een team waarbij de nadruk nog meer op de teamwedstrijd komt te liggen. Ook is besloten dat als een deelnemer ooit 2- ster of hoger heeft gereden deze niet meer in aanmerking komt voor het L-kampioenschap.

  De KNHS gaat een oproep doen voor de organisatie van de kampioenschappen in 2017.
  Het forum denkt na over de organisatie van een B-kampioenschap. Deze aantallen zijn echter zo groot dat er voorgeselecteerd moet worden. Hier moet eerst een oplossing voor komen.

  Op de volgende vergadering (1 december 2016) worden de reglementswijzigingen, de kampioenschappen 2017 en het programma van de kalendervergadering besproken.

  Over het eventingforum

  Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.