Verslag eventingforum 21 juni 2016

Op dinsdag 21 juni is het eventingforum voor de tweede keer in 2016 bijeen geweest. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder deregulering, de wijzigingen van het Algemeen Wedstrijdreglement per 1 juli, de opzet van een kampioenschap voor jonge paarden en stijlbeoordeling in klasse B. Tevens is door het forum weer een volgende stap gezet om te komen tot een beleidsplan 2017-2020.

Deregulering.
In eventing zijn enkele voorstellen rond deregulering al jaren geleden doorgevoerd. De wedstrijdkalender voor eventing is al vrijgegeven. Dit werkt naar tevredenheid. Wedstrijden moeten wel volgens de vastgestelde procedure wordt aangemeld. Voor de eventing inschrijfgelden geldt wel een maximum terwijl er geen minimum prijzengeld is vastgesteld. De forumleden gaan hun input bij hun eigen ledenraadsleden aanleveren.

Wijzigingen AW per 1 juli 2016

Het eventingforum is tevreden met de uitzondering op de bloedregel die is gemaakt voor het onderdeel cross bij eventing. Hiermee is de regelgeving op de nationale wedstrijden gelijk aan die op internationale wedstrijden.

Opzet competitie/kampioenschap jonge paarden.

Tot nu toe waren de aantallen jong eventingpaarden niet toereikend maar de positieve ontwikkeling van eventing leidt ook tot meer jonge paarden in de sport. Het instellen van een competitie/kampioenschap voor deze groep is een volgende logische stap in de ontwikkeling van de discipline eventing. De vraag is echter of het de naam “kampioenschap” moet hebben. Er zijn immers al zoveel kampioenschappen. Het KNHS-bestuur zal hierover een beslissing nemen.

Uitwerking brainstorm

De resultaten van de brainstorm zijn in het forum doorgenomen en deze zullen verder uitgewerkt worden tot een meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Enkele belangrijke thema’s zijn:

 • –  Eventing bij de beginnende paardensporter onder de aandacht brengen.
 • –  Wedstrijdvormen ontwikkelen waarbij beginnende ruiters/laag geschoolde ruiters veilig mee

  kunnen doen.

 • –  Wedstrijdvormen ontwikkelen waarbij met minder ruimte en minder moeite toch een

  interessante en leerzame wedstrijd wordt georganiseerd.

  Reglementswijzigingen 2017

  De volgende onderwerpen zullen worden besproken in de september vergadering:

 • –  Ex aequo regeling: Deze gaat in het FEI reglement verder en de KNHS zou dit mogelijk kunnen

  volgen.

 • –  Categorie C pony’s. Organisaties gaan niet vaker een klasse B voor ABC pony’s uitschrijven

  waardoor de C-pony’s juist minder kunnen starten. Hoe dit op te lossen

 • –  Aantal starts per combinaties op een indooreventingwedstrijd

  Op de volgende vergadering (19 september) zal het B op stijl besproken worden. Welke cijfers worden er gegeven, worden er vaak onvoldoendes gegeven waardoor een deelnemer geen winstpunten krijgt? Zijn er voldoende juryleden? Moet verplicht worden om een officieel eventing stijljurylid aan te stellen?

  Over het eventingforum

  Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.