Verslag eventingforum 2 maart 2015

Op maandag 2 maart is het eventingforum voor de eerste keer in 2015 bijeen gekomen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de populaire wedstrijden worden weer overspoeld met inschrijvingen. In 2015 zal de KNHS bijhouden of het alleen de vroege of populaire wedstrijden betreft die wachtlijsten hebben, of dat dit bij iedere wedstrijd het geval is.

De bijeenkomsten voor de eventingrekenkamers en de Z-crossbouwers (waarin de MiM clip is geïntroduceerd) zijn geëvalueerd. Beiden bleken nuttige bijeenkomsten met een goede opkomst. In overleg met de crossbouwers is overlegd dat op alle Z-wedstrijden de MiM-clip wordt gebruikt op minimaal één hindernis. Anders dan op FEI-wedstrijden, levert het “activeren” van dit veiligheidssysteem voor de deelnemer geen strafpunten op. De KNHS stelt de de MiM-clip sets aan de wedstrijdorganisaties ter beschikking. Na een jaar worden de ervaringen geëvalueerd.

Naar aanleiding van vragen uit het veld is het forum gevraagd hoe hard de eis, om maar één maal per week te mogen starten, moet worden aangehouden. Dit naar aanleiding van het verzoek om op maandag 2e Paasdag en op de zaterdag daarna een wedstrijd te mogen rijden. Het forum heeft besloten hiervoor geen dispensatie geven en dat deelnemers niet beiden mogen rijden en dus een keuze moeten maken.

Het forum heeft lang gesproken over de stand van zaken in de regio. Per regio wordt de actuele situatie in kaart gebracht met daarnaast een aantal doelstellingen wat men in de betreffende regio wil bereiken. Dit wordt heel gericht per regio opgesteld aangezien de situatie in de diverse regio’s zeer verschillend is. De regio zal dus zelf zijn concrete doelstellingen bepalen.

Voor de kampioenschappen in de klasse L-paarden gaan de regio’s een regioteam van 6 deelnemers afvaardigen. Sommige regio’s selecteren op het regiokampioenschap maar ook de (tussen)stand van de KNHS-eventingcup is genoemd als selectiemiddel. Het forum gaat nog overleg voeren over de introductie van een B-kampioenschap Eventing vanaf 2016.

De volgende bijeenkomst van het eventingforum vindt plaats op 2 juni 2015. Het eventingforum is op Facebook te volgen via www.facebook.com/eventingforum.