VERSLAG EVENTINGFORUM VAN 13 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 22 september 2017 in Eventing

Op woensdag 13 september is het eventingforum voor de derde keer in 2017 bijeen gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder ideeën voor het nog op te stellen meerjaren beleidskader, de bijscholingen voor de crossbouwers en de technisch afgevaardigden, het plan om decentraal informatiebijeenkomsten te houden en de reglementswijzigingen 2018.

Het forum vergadert voor de eerste keer met de nieuwe voorzitter Dick Greve. Gelderland heeft een nieuwe afgevaardigde in het forum in de persoon van Dirk Jan Mosselman. 

Onderwerpen voor het meerjarenbeleidskader eventing
In het forum is gesproken over de speerpunten voor de komende jaren. Waar moeten we aandacht aan besteden, wat zijn onze doelstellingen? De volgende thema’s worden voorgesteld:

  • Het “All year round eventing” met de doorontwikkeling van de Eventingderby en Indooreventing
  • Het vermarkten van de unieke discipline eventing bij verenigingen en maneges. Kenmerken eventing: plezier, goede sfeer, trots op resultaat, lol met je knol, ‘wauw-gevoel’, blij naar huis, vrijheid in de natuur, kicken!
  • Om eventing te promoten en een kennis uit te wisselen decentraal bijeenkomsten organiseren met specifieke thema´s, gericht op wedstrijdorganisaties, oefenterreinbeheerders, officials en vrijwilligers en natuurlijk ook ruiters.
  • Nationale en internationale crossbouw in Nederland verbeteren. Eenheid in niveau voor de diverse klassen met doorlopende leerlijnen en een logisch promotie/degradatiemethodiek.

Deze speerpunten worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Bijscholing voor parcoursbouwers en TA’s eventing
Er worden in oktober drie bijscholingen georganiseerd voor PBC en TA’s. De inschrijving is open en per bijscholing is plaats voor maximaal 20 personen. De bijscholing wordt afgesloten met een toets en zijn in Hattem (een dag voor de wedstrijd en een dag na de wedstrijd) en in Barchem (een dag voor de wedstrijd)

Decentrale eventingbijeenkomsten
Het forum heeft het plan opgepakt om decentraal bijeenkomsten te houden over eventing. Voor deze bijeenkomsten worden secretariaten, hinderniscontroleurs, rekenkamermedewerkers, wedstrijdleiders, crossbouwers, stijljuryleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse thema’s, problemen, tips en trucs besproken. Tijdens de jaarlijkse kalendervergadering op 13 december zal om bespreekpunten gevraagd worden. Het voorstel is om met de drie noordelijke regio’s een pilot te starten. Dit wordt in de regiovergaderingen aangekondigd. De forumleden van de betreffende regio’s worden uiteraard bij de opzet en uitvoering betrokken.

Reglementswijzigingen 2018
De FEI heeft voorgesteld om de sterrenindeling van de eventingwedstrijden te wijzigen. Als dit in 2018 doorgaat, dan wordt het KNHS-reglement hierop aangepast. Het forum besluit even af te wachten of de wijziging inderdaad wordt doorgevoerd. Verschillende hebben er bij de FEI namelijk op aangedrongen om dit eerst verder uit te werken en nog een jaar te wachten. De kwalificaties van alle ruiters in de nationale database moeten bijvoorbeeld ook worden aangepast worden als het plan doorgaat. Een andere wijzigingen voor 2018 zijn aanpassingen door het gewijzigde protocol veterinaire keuring en de toepassing van de MIM-clip.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is op donderdag 30 november.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum of lees hier alle eerdere verslagen.