VERSLAG DRESSUURFORUM OP 18 JUNI 2018

Geplaatst op 26 juni 2018

Het dressuurforum kwam op 18 juni voor de derde keer dit jaar bijeen. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en het KNHS Indoorkampioenschap Subtop waren de belangrijkste gesprekspunten.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op vier wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio. Het vinden van juryleden die deze taak op zich willen nemen blijkt lastig!

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaat met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het tweede kwartaal van dit jaar hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum voor de tweede keer bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een voorstel verder uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt. 

Indoorkampioenschap Subtop
Op basis van de deelname de afgelopen jaren, met als dieptepunt de geringe deelname aan de selecties en KNHS Indoorkampioenschappen Subtop van afgelopen jaar, concludeert het dressuurforum dat ruiters blijkbaar steeds minder waarde hechten aan een indoorkampioenschap Subtop. De vraag is dan ook of we dit nog steeds moeten organiseren als ruiters en publiek geen belangstelling hebben? Het dressuurforum adviseert dan ook om geen geen KNHS Indoorampioenschap Subtop meer te organiseren. Dit advies zal worden voorgelegd aan de Technische commissie dressuur en het KNHS-bestuur.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 10 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dressuursport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid uit jouw regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.