Verslag dressuurforum 19 september 2016

Het dressuurforum kwam in september voor de vierde maal bijeen in 2016. Deregulering, opleidingen en kampioenschappen waren wederom de belangrijkste onderwerpen.

Wisselingen in het dressuurforum

Jan Willem Buyserd (regio Gelderland) heeft afscheid genomen van het dressuurforum. Hij wordt vervangen door Corrie Ederveen. Marian van Calker (regio Groningen) was deze vergadering voor het laatst aanwezig. Haar vervanging is nog niet bekend. Het forum bedankt Jan Willem en Marian voor hun inzet en heet Corrie van harte welkom.

Kampioenschappen en kampioenschapsreglement

Het forum is akkoord met de voorgestelde wijzigingen op de bepalingen voor de indoorkampioenschappen. De voorstellen werden de afgelopen vergaderingen al besproken zodat dit ook afgestemd kon worden met het springforum.

Wijzigingen en aandachtspunten kampioenschapsbepalingen Indoorkampioenschappen

In de bepalingen voor deelname aan de regio- en/of KNHS kampioenschappen is een aantal bepalingen opgenomen of gewijzigd die extra aandacht vragen. Hieronder een uitleg;

 Deelnemers die in de periode tussen 1 april 2016 tot aan het regiokampioenschap zijn gestart in de klasse ZZ-zwaar of hoger zijn uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS- kampioenschap in de klasse B, L1 en L2. Tevens is een deelnemer die in het desbetreffende seizoen deelneemt aan een kampioenschap in de Zware Tour (ook U25) uitgesloten van deelname aan een Regio- en/of KNHS-kampioenschap t/m de klasse ZZ-Licht.

Dit betekent dat ruiters vooraf een keuze moeten maken in welke klasse / rubrieken zij willen uitkomen het desbetreffende seizoen.

 Per paard één ruiter in dezelfde discipline
Op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer in dezelfde discipline worden gestart. Op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen mag een pony door maximaal twee deelnemers in dezelfde discipline worden gestart. Het maximum aantal toegestane starts opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement artikel 40 lid 3 a en b geldt daarbij onverkort.Het is toegestaan dat een pony bij zowel de paarden als bij de pony’s in dezelfde discipline uitkomt op kampioenschappen mits dit met een andere deelnemer is.

De vetgedrukte en onderstreepte tekst is nieuw in de bepalingen. Het betekent dat het vanaf 1 oktober mogelijk is dat 2 deelnemers met dezelfde pony uitkomen tijdens de kampioenschappen. Voorbeeld; Deelnemer A kan met pony Scooby uitkomen in de klasse B dressuur cat. C en deelnemer B kan met pony Scooby deelnemen in de klasse M1 dressuur cat. C.

Opleidingen

Er wordt gekeken naar voorstellen voor vernieuwing van de opleidingen voor officials en het licentiebeleid. Het forum zal hier de komende periode een advies over uitbrengen.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 21 november 2016. Daarvoor zal nog een extra vergadering op 17 oktober worden ingepland gezien de vele agendapunten die er zijn. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de Hippiades worden geëvalueerd en gekeken worden naar verbeteringen in de reglementen, zal de procedure rondom het goedkeuren/ toevoegen van bitten en hoofdstellen aan de orde komen.

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum. Hier vind je meer informatie over de verschillende fora.