Geplaatst op 29 november 2018 in Dressuur & paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 19 november 2018 voor de vijfde keer bijeen dit jaar. Het KNHS Jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum is daarom in 2018 een pilot gestart met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn/haar regio. De pilot is geëvalueerd en het forum wil dit graag vanaf 2019 op reguliere wijze voortzetten. De exacte invulling wordt nog nader uitgewerkt.

Reglementswijzigingen
In het dressuurforum zijn de voorstellen voor reglementswijzigingen besproken. Zo is er een voorstel gedaan om het los te laten dat de tweede dressuurproef van een combinatie door een ander jurylid beoordeeld moet worden. Ook wil het dressuurforum het maximaal aantal combinaties dat op een dag beoordeeld mag worden door 1 jurylid naar 36 brengen.
Het voorstel wordt gedaan om de verplichte klassenindeling voor de afdelingsdressuur los te laten waardoor het mogelijk wordt dat een afdelingsdressuurteam zelf kan kiezen in welke klasse zij uitkomen. Voor de teamdressuur en dus ook de Kür op muziek voor viertallen wordt voorgesteld om de beoordeling te laten plaatsvinden door twee juryleden gezamenlijk bij C. In het geval van beoordeling door 1 jurylid zal er in dit voorstel niets wijzigen. De voorstellen zijn inhoudelijk besproken en worden nu nader uitgewerkt.

Het wel of niet toestaan van beenbescherming in de dressuurring is ook besproken tijdens het forumoverleg. Zoals ook blijkt uit de vele reacties op de stelling die hierover is gepubliceerd zijn de meningen in het veld hierover verdeeld. Het gebruik in de ring van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen e.d. is op dit moment niet toegestaan, behalve bij een prijsuitreiking. De reden hiervoor is dat de gangen, de beenzetting en de takt behoren tot de basispunten van dressuur. Beenbescherming kan ook van invloed zijn op de gangen en de bewegingsafloop en daarmee op de beoordeling van een jurylid. Het dressuurforum ziet op dit moment nog te veel verdeling van meningen om hier nu het besluit te nemen de huidige regelgeving aan te passen

De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het eerste kwartaal van 2019 zijn.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Elk kind ontwikkeld zich op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in het sportaanbod rekening mee te houden wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij het kind samenwerkt met een ander levend wezen (de pony). Dit vraagt veel van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde omgang met de pony vormen de basis voor het goed leren paardrijden.
Voor de toekomst van de paardensport is het belangrijk dat jeugd instroomt in de sport en dat de (bestaande) jeugd de paardensport blijft beoefenen. Het is daarom belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor de jeugd. Het huidige aanbod van sportproducten binnen de KNHS voor de jeugd is voor het grootste deel gelijk aan het aanbod voor volwassenen. Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, rijdt je dezelfde proeven als volwassenen en kom je op wedstrijden uit tegen bijvoorbeeld 16 jarigen. Dat is niet wenselijk maar ook niet reëel.
Het dressuurforum heeft een plan van aanpak uitgewerkt om in 2019 een pilot traject te kunnen starten met een leeftijdsgericht aanbod in dressuur. Wedstrijden waar kinderen en jongeren alleen tegen eigen leeftijdsgenoten rijden. Hier zal via de KNHS-media nog nadere communicatie en uitleg over volgen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 februari 2019. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouders op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van jouw regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.