VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

Geplaatst op 24 april 2018 in Dressuur & paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 16 april 2018 voor de tweede keer bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen, een leeftijdsgericht sportaanbod en de evaluatie van de indoorkampioenschappen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding (die onlangs ook in Paard & Sport belicht is). Het dressuurforum is hier enthousiast over.
Er is een plan in ontwikkeling om voor jurybijscholingen te gaan werken met regionale opleidingspunten in iedere Regio. Dit plan is in het dressuurforum besproken. Het doel van deze regionale opleidingspunten is dat juryleden dichter bij huis, op kleinschalige wijze en frequenter bijgeschoold worden. Om de eenduidigheid en kwaliteit van de bijscholingen te waarborgen wordt in iedere Regio een coördinator benoemd die hier in overleg met de afdeling Opleidingen op toeziet.

Evaluatie indoorkampioenschappen
Binnen het dressuurforum zijn de indoorkampioenschappen geëvalueerd. Het dressuurforum is van mening dat de indoorkampioenschappen goed verlopen zijn. De belangstelling van ruiters om deel te nemen aan het indoorkampioenschap Subtop is een punt van aandacht voor het dressuurforum. Het dressuurforum gaat de Technische Commissie hierover om advies vragen.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 juni a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.