VERSLAG DRESSUURFORUM 15 NOVEMBER 2021

Geplaatst op 26 november 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum heeft op 15 november vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren; de evaluatie van Toezichthouders, vernieuwing Dressuurproevenboekje, categorie 1 kalender en reglementswijzigingen.

Evaluatie Toezichthouder dressuur

Er is enkele weken geleden een enquête gehouden onder juryleden en wedstrijdorganisaties om de ervaringen met de toezichthouder tot nu toe in kaart te brengen. De uitkomsten van deze enquête zijn besproken (2.343 verstuurd en een respons van ruim 50% dat is hoog!) Deze hoge respons maakt de uitkomsten nog waardevoller.

De belangrijkste conclusies zijn

  • er veel begrip is voor de invoering van de toezichthouder omdat dit positief bijdraagt aan het imago van de sport
  • onder juryleden is behoefte aan meer handvatten bij het uitoefenen van deze functie
  • nog niet alle juryleden zijn bereid om deze nieuwe taak uit te oefenen
  • Wedstrijdorganisaties geven aan dat het nog niet altijd lukt om toezichthouders te vinden

De belangrijkste aanbevelingen

  • Een cursus ontwikkelen om “niet juryleden” die wel toezichthouder willen worden op te leiden
  • De functie/rol van toezichthouder integreren in de juryopleiding/bijscholing
  • Het doel “de preventieve werking” blijven herhalen zodat de interpretatie van politieagent verdwijnt

Deze aanbevelingen zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden.

KNHS-Dressuurproevenboekje/KNHS-Dressuurproevenapp

Er is een werkgroep aan de slag om naar aanleiding van de gehouden evaluatie onder de ruiters en juryleden enkele dressuurproeven te verbeteren/herschrijven. Ditzelfde zal ook gaan gebeuren met  enkele F-proeven naar aanleiding van de uitkomst van de gehouden enquête. Hier gaat het vooral om de hogere F-proeven die beter moeten aansluiten op de reguliere proeven BB en B dressuur zodat de doorlopende leerlijn vloeiender wordt.

Uit de evaluatie onder de gebruikers van de KNHS-Dressuurproevenapp komt naar voren dat er behoefte is aan een aantal extra functionaliteiten. Er wordt nu gezocht naar een partij die een verbeterde versie van de bestaande app kan ontwikkelen.


Categorie 1 dressuurwedstrijden (Zware Tour)

De wedstrijdkalender is nogmaals besproken. Er zal opnieuw gekeken worden of er voldoende landelijke spreiding is of dat er nog behoefte is aan een wedstrijd in een bepaalde regio. Dit wordt de komende weken verder bekeken.

Reglementswijzigingen

Er is een werkgroep bezig met het voorbereiden van de reglementswijzigingen.

Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats in het eerste kwartaal 2022.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.