VERSLAG DRESSUURFORUM 15 JUNI 2020

Geplaatst op 15 juni 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 15 juni 2020 voor de tweede keer bijeen dit jaar. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. Diverse onderwerpen werden besproken

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan

de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag

te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Deze worden nog verder

uitgewerkt ter besluitvorming.

 

Nieuwe dressuurprotocollen vanaf 1 augustus 2020

De afgelopen maanden heeft het dressuurforum gewerkt aan nieuwe dressuurprotocollen waarbij

beoordelingscriteria per gevraagd onderdeel van de dressuurproef zijn aangegeven. Deze protocollen

gaan in per 1 augustus aanstaande.

De komende weken zal hierover verdere communicatie uit gaan.

De nieuwe protocollen zijn dus voorzien van beoordelingscriteria per onderdeel. Bij het invullen van

het protocol is het de bedoeling dat het jurylid bij het betreffende onderdeel van de proef de

beoordelingscriteria onderstreept waar in de feedback iets over wordt genoemd. Uit onderzoek bij

onze leden komt heel duidelijk naar voren dat het op dit moment voor veel deelnemers niet duidelijk is

waarop een beoordeling van een dressuurproef is gebaseerd. Het motiveren van de cijfers en het

geven van positieve feedback op het protocol geeft de ruiters duidelijkheid! Het gevoel van de ruiter

kan namelijk heel anders zijn dan de waarneming van de jury op dat moment. Voor de ruiter is het fijn

te weten welke aspecten door jou zijn meegenomen in de afweging voor de toekenning van het cijfer.

Daarom is het belangrijk dat juryleden de cijfers motiveren en het protocol te voorzien van kort en

bondig verklarende feedback! Met het invoeren van beoordelingscriteria willen we dit gemakkelijker

maken. Wel betekent dit dat de protocollen een pagina langer zijn geworden. Toch is het forum van

mening dat het heel belangrijk is dit door te voeren.

De protocollen zullen in de loop van juli te vinden zijn op de website en natuurlijk ook in de

uitslagverwerkingsprogramma’s. In de komende weken zal er een video met uitleg over het gebruik

van de protocollen beschikbaar komen voor de dressuurjuryleden.

 

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online

paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan in verband met de

coronaperiode. De komende maanden worden alle initiatieven geëvalueerd, ook in het forum. Kan hier

ook na deze periode nog steeds invulling aan worden gegeven? Wat is de behoefte vanuit het veld?

Hier zal het dressuurforum de volgende vergadering op terugkomen.

 

Reglementswijzigingen 2021

Vanuit het forum zal de werkgroep vanuit het forum aan de slag gaan met het uitwerken van

voorstellen voor reglementswijzigingen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde;

– Jeugdrubrieken dressuur

– Toezichthouder op het voorterrein

– Minder / makkelijker regels

– Verplichting veiligheidshoofddeksel t/m Grand Prix ( in navolging van de FEI)

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats begin juli.

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem

contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het

dressuurforum.