VERSLAG DRESSUURFORUM 15 FEBRUARI 2021

Geplaatst op 02 maart 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum vergaderde op 15 februari voor de eerste keer dit jaar in een regulier overleg. Op 8 februari werd een extra overleg over Paardrijden.nl gevoerd.

Uitbreiding Paardrijden.nl mogelijk voor winstpunten t/m ZZ-Licht dressuur
Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt kwam de vraag uit het veld om Paardrijden.nl ook voor de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht mogelijk te maken voor winstpuntenregistratie. In de vergadering van de Ledenraad van afgelopen januari kwam ook deze vraag weer diverse keren voorbij. Het dressuurforum is hiermee aan de slag gegaan en heeft de voorwaarden opgesteld om dit mogelijk te maken.

Op 15 februari kwamen diverse onderwerpen aan bod waarvan de belangrijkste gespreksonderwerpen hieronder worden weergegeven.

Wijzigingen in FEI proeven/ protocollen
Binnen het dressuurforum en de topsportcommissie dressuur is gesproken over de wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd in de protocollen half januari en de wens van de topsportcommissie om ook de FEI te volgen in de strafpuntenregeling. Dit zal gelden voor de klassen / rubrieken waarvoor wij als KNHS de FEI protocollen (Engelse versie) gebruiken. Afgesproken is dat voor de klassen LT en ZT vanaf 2021 de FEI proeven in het geheel gebruikt worden inclusief de strafpuntenregeling van de FEI. Dit betekent dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing geldt uitsluiting. Ook heeft de FEI aanpassingen gedaan in de dressuurprotocollen. Voor de rubrieken die onder het FEI reglement worden verreden worden deze nieuwe protocollen doorgevoerd. De rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 worden verreden onder het KNHS reglement. Voor al deze rubrieken, met uitzondering van de Children, heeft de FEI een wijziging in de protocollen doorgevoerd. De wijziging houdt in dat aan het laatste cijfer op het protocol voor houding en zit, nu ook de algemene impressie is toegevoegd. Ook heeft het dressuurforum op advies van de Topsportcommissie dressuur gesproken over het volledig overnemen van het FEI protocol voor de klasse Z2 pony’s. Hier worden de mogelijkheden voor onderzocht.

Official Opleidingen
Het forum heeft gesproken over de mogelijkheden voor onze official opleidingen in corona tijd en hierover heeft het dressuurforum een advies gegeven aan de werkorganisatie.

Kampioenschapsreglement Hippiade 2021
De kampioenschapsbepalingen voor de Hippiade 2021 zijn besproken. Het dressuurforum heeft in het kader van paardenwelzijn voorgesteld om in de kampioenschapsbepalingen een maximaal aantal starts per paard op te nemen voor deelname aan de kampioenschappen. Dit voorstel zal ter bespreking worden voorgelegd.

Volgende vergadering
Er zal een extra vergadering ingepland worden voor het onderwerp vernieuwing in de wedstrijdsport. De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 17 mei a.s.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.