BEN JIJ AL OP DE HOOGTE?

Om beter aan te sluiten bij de wensen van veel springruiters en wedstrijdorganisaties gaat de KNHS per 1 april 2022 het wedstrijdreglement springen aanpassen. Met de aanpassingen willen we het deelnemen aan springwedstrijden vooral makkelijker en flexibeler maken, met een passend aanbod voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

WAT VERANDERT ER IN DE KLASSENINDELING?

Naamgeving
Al vele jaren zijn we bekend met de klassen aanduidingen Impuls, BB, B (beginners), L (licht), M (midden), Z (zwaar), ZZ (zeer zwaar) , 1.40 m en 1.50 m.
Vanaf 1 april 2022 wordt de naamgeving aangepast naar de (maximale) hoogte van de klasse. De huidige L-klasse gaat dus bijvoorbeeld de 1.10-klasse heten, de ZZ-klasse wordt vanaf 1 april de 1.35-klasse.

Op 1 april 2022 worden voor iedere combinatie automatisch de huidige geregistreerde klasse(n), met winstpuntenstand, overgezet naar de bijbehorende klasse(n) in de nieuwe situatie. Zie onderstaande tabel.

Conversie naar nieuwe klasse

Huidige Klasse Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. E Paarden
B 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
L 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10
M n.v.t. n.v.t. 0.90 1.00 1.10 1.20
Z n.v.t. n.v.t. 1.00 1.10 1.20 1.30
ZZ n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.20 1.30 1.35
1.40 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.40
1.50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.50

Uitbreiding aantal klassen
Er worden een aantal nieuwe klassen toegevoegd aan de reeds bestaande klassen. Vanaf 1 april zal ook het 1.45 een nieuwe klasse zijn.
Ook wordt de instap naar de springsport verlaagd, door zowel bij de paarden als de pony’s extra klassen vanaf 0.30 op te nemen (en dus ook 0.40, 0.50 etc.). De KNHS hoopt met de toevoeging van deze instapklassen onervaren springruiters te enthousiasmeren voor de sport en daarbij zijn de lage klassen uiteraard ook geschikt voor het opleiden van onervaren pony’s en paarden.

Tussenhoogtes
In het nieuwe springreglement zullen de tussenhoogtes 1.05, 1.15 en 1.25 worden toegevoegd. Dit zijn nadrukkelijk geen klassen (je kunt er bijvoorbeeld niet naartoe promoveren), maar rubrieken op deze hoogtes bieden ruiters en paarden de kans om kennis te maken met een net iets hoger parcours, zodat de overstap naar de volgende klasse eenvoudiger wordt. Combinaties zijn niet verplicht om op tussenhoogtes te starten.

Het staat organisaties dus vrij om vanaf 1 april ook rubrieken op deze tussenhoogtes uit te schrijven. In alle rubrieken, dus ook die voor de nieuwe instapklassen en tussenhoogtes, wordt een klassement opgemaakt en zijn er prijzen te winnen zoals ook in andere klassen te doen gebruikelijk is.

Klassen voor pony’s
De klassen (hoogtes) voor A- en B-pony’s worden gelijk getrokken. Dat betekent concreet dat er nu voor de A-pony’s ook een 0.70 klasse bijkomt.

De klassen (hoogtes) voor D- en E-pony’s worden eveneens gelijk getrokken. Dit betekent dat voor D-pony’s de klasse 1.30 wordt toegevoegd en daarmee ook de tussenhoogte van 1.25.

Overzicht
Door de uitbreiding van het aantal klassen en de komst van tussenhoogtes wordt het per 1 april 2022 mogelijk om de volgende klassen/tussenhoogtes (lichte achtergrond) op een wedstrijd uit te schrijven.

Klik op de afbeelding om deze op groter formaat weer te geven

MINIMALE LEEFTIJDEN

Ruiters
Aan springwedstrijden met paarden mag door ruiters worden deelgenomen indien in het lopende kalenderjaar de 12-jarige leeftijd wordt bereikt. Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop de ruiter 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin deze 18 jaar wordt, ongeacht de klasse of de categorie van de pony.

Paarden en pony’s
Door de uitbreiding van beschikbare klassen en hoogtes is ook de tabel voor de minimale leeftijd waarop paarden en pony’s mogen deelnemen aan wedstrijden aangepast.

Klik op de afbeelding om deze op groter formaat weer te geven

REGISTRATIE, DEELNAME EN UITSLAGEN

Deelname

 • In alle klassen worden de starts (deelname aan de wedstrijd) geregistreerd en is het dus noodzakelijk een startpas te hebben.
 • Een combinatie heeft nog steeds de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende klassen; de gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager.
 • Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt (conform art. 253), daar verandert niets aan.
 • Voor deelname aan een tussenhoogte rubriek moet je startgerechtigd zijn in de klasse die daar direct onder ligt. Dus om deel te nemen aan de rubriek 1.05 moet je startgerechtigd zijn in de klasse 1.00, om deel te nemen aan de rubriek 1.15 moet je startgerechtigd zijn in de klasse 1.10 etc.
 • Het is nog steeds toegestaan Hors Concours (HC) te starten in de klassen waarin men reglementair startgerechtigd is of in een lagere klasse.

Resultaat

 • De uitslagen worden voor alle klassen geregistreerd, mits de rubrieken/parcourssoorten in aanmerking komen voor winstpunten.
 • Behaalde resultaten worden altijd geregistreerd in de klasse waarin ze behaald zijn, alleen voor deelname aan de tussenhoogtes wordt het resultaat geregistreerd in de klasse die daar direct onder ligt. Dus bijvoorbeeld het resultaat van deelname aan de rubriek 1.05 wordt geregistreerd in de klasse 1.00.
 • Winstpunten worden in alle klassen bijgehouden tot een maximum van 40 winstpunten per hoogte.

Instap springsport

 • De deelnemers die meedoen aan de springrubriek 0.30 bij de pony’s en/of 30 t/m 0.70 bij de paarden hoeven niet vooraf aan een winstpunt-eis te voldoen.
 • Een ruiter die meedoet aan een springrubriek bij de pony’s vanaf 0.40 en/of bij de paarden vanaf 0.80 deelneemt, moet ooit minimaal een winstpunt behaald hebben in de klasse B dressuur of in het springen 0.30 pony’s of 0.70 paarden.

De inschalingstabel voor nieuwe combinaties is aangepast naar de nieuwe en uitgebreide klassenaanduidingen. In deze tabel staat exact aangegeven in welke klasse(n) een nieuwe combinatie mag starten. Klik hier om de nieuwe tabel te bekijken.

WINSTPUNTENREGELING EN PROMOTIEREGELING

Winstpuntenregeling breedtesport-/nationale wedstrijden
De winstpuntenregeling blijft ongewijzigd.

In de lagere klassen kunnen alleen winstpunten worden behaald indien gereden wordt volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Dit is dus van toepassing op:

 • A- en B-pony’s t/m 0.60
 • C-, D- en E-pony’s t/m 0.70
 • Paarden t/m 1.05

Winstpuntenregeling internationale wedstrijden

 • De winstpuntenregeling voor internationale wedstrijden wordt gelijk getrokken met de winstpuntenregeling van de breedtesport- en nationale wedstrijden.
 • De winstpunten worden toegekend in de parcourssoorten die ook voor de winstpuntenregistratie van de breedtesport- en nationale wedstrijden van toepassing zijn: Klassieke wedstrijden (art. 261), twee-fasen (art. 274.5.c of 274.5.f) en rijstijlwedstrijden (art. 280), met of zonder barrage, verreden volgens tabel A.
 • De startgerechtigdheidseis voor de tussenhoogtes 1.05, 1.15 en 1.25 internationaal wordt tevens gelijk getrokken met de nationale regelgeving.

Promotieregeling
Ook de promotieregeling blijft zoals hij was.

 • Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten en is verplicht bij het behalen van 40 winstpunten. (M.u.v. hetgeen beschreven in art. 253 lid 2.)
 • In de nieuwe instapklassen kan een combinatie ook winstpunten behalen. Een combinatie mag daarbij geregistreerd staan in twee naast gelegen klassen. De winstpunten worden geregistreerd tot een maximum van 40 winstpunten. Er is geen verplichting tot promotie. Een versnelde promotie is mogelijk conform de inschalingstabel.
 • Promoveren naar een hogere klasse is voor deelnemers met maximaal 2 actieve startpassen in de discipline springen niet meer verplicht.

OVERIGE WIJZIGINGEN

Vanaf 1 april 2022 worden nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd in het springreglement. De wijzigingen die voortvloeien uit de wijzigingen van de FEI volgen nog en worden op een later moment gecommuniceerd.

Rijstijlwedstrijden

 • Bij rijstijlwedstrijden conform art. 280 wordt de snelheid zowel outdoor als indoor teruggebracht naar 300m per minuut, zodat snelheid een minder grote rol krijgt.
 • T/m 0.60 Cat A/B en t/m 0.70 Cat C/D/E voor pony’s en t/m 1.05 voor paarden wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij, maar alleen voor winstpunten als deze volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden wordt verreden.

Combinatiesprongen

 • T/m de klasse 0.70 mogen er geen combinatiesprongen in het parcours zijn opgenomen.
 • Vanaf de klasse 0.80 dient er een dubbelsprong aan het parcours te worden toegevoegd.
 • Vanaf de klasse 1.10 voor pony’s dient er een tweede combinatiesprong aan het parcours te worden toegevoegd.
 • Vanaf de klasse 1.10 voor paarden dient er een tweede dubbelsprong aan het parcours te worden toegevoegd.
 • Vanaf de klasse 1.20 voor paarden mag in plaats van twee dubbelsprongen één dubbelsprong en één driesprong in het parcours worden opgenomen.

Uitsluiting

 • Uitsluiting bij de derde weigering is van toepassing voor de klassen t/m 1.15.
 • Uitsluiting bij de tweede weigering is van toepassing voor de klassen 1.20 en hoger.

Harnachement en hulpmiddelen
In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klassen t/m 1.05 voor pony’s geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS harnachementgids op de website van de KNHS.

In de klassen vanaf 1.30 en hoger voor paarden, de klassen 1.10 en hoger voor pony’s en wanneer in de klasse 1.20 voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen conform het bepaalde in het FEI-reglement springen.

Pilot met maandabonnement voor springruiters
In de springsport willen we de eerste grote stap zetten naar het flexibeler en goedkoper maken van de startpassen door als pilot – naast de reguliere startpassen – een abonnementsmodel toe te voegen per combinatie dat maandelijks opzegbaar is via de KNHS-app.
Er wordt bij de nieuwe abonnementsvorm geen onderscheid meer gemaakt tussen paarden en pony’s, maar wel op leeftijd van de ruiters. Ruiters onder de 18 jaar kunnen een goedkoper maandabonnement afsluiten dan ruiters boven de 18. Waar elders in deze tekst staat startpas, mag dit ook worden gelezen als abonnement.
Nadere informatie over dit onderwerp volgt.

Verdere communicatie
Omdat we begrijpen dat er bij sommige leden vast nog wat vragen overblijven hebben we een een aantal ‘veel gestelde vragen’ van antwoorden voorzien. Bekijk hier de pagina. Onderaan deze pagina is de het document met de veel gestelde vragen ook als PDF te downloaden.

Aan het begin van 2022 worden er online bijeenkomsten georganiseerd voor wedstrijdorganisaties en officials, waarin resterende vragen beantwoord kunnen worden. Daarna gaan we kijken naar aanvullende voorlichtingsactiviteiten voor de overige leden, een en ander afhankelijk van de dan geldende coronamatregelen.

Downloads