Hierbij de verdeelsleutel! outdoor 2018, klik op foto en hij wordt groter!

Verdeelsleutel Meertallen en verenigingskampioenschappen komt pas als bijna al de Regio Kampioenschappen zijn geweest!

Is het jouw droom om op de Hippiade te rijden? Dan is het de eerste stap om je via selectiewedstrijden in jouw regio te selecteren voor deelname aan het regiokampioenschap. Na afloop van het regiokampioenschap mag iedere regio een aantal ruiters naar de Hippiade afvaardigen. Hoeveel dat er zijn, staat in de verdeelsleutel. Het aantal combinaties dat  per rubriek mag starten tijdens de Hippiade wordt jaarlijks vastgesteld. Het aantal combinaties dat een Regio per rubriek naar de Hippiade mag afvaardigen wordt met behulp van een verdeelsleutel vastgesteld. De verdeelsleutel voor de Hippiade wordt door de KNHS gemaakt. .

De verdeelsleutel wordt per klasse gemaakt op basis van het aantal actief startende combinaties in die klasse per regio tegenover het aantal actief startende combinaties in de klasse in heel Nederland. De peildatum die wordt gehanteerd voor het vaststellen van het aantal combinaties is 1 juni. Tijdens de regiokampioenschappen is dan ook bekend hoeveel combinaties de regio mag afvaardigen. De regio geeft de geselecteerde deelnemers voor de Hippiade  dressuur, springen en mennen door aan de KNHS. 

De verdeelsleutel voor het afvaardigen van het aantal afdelingsdressuurteams en teams voor deelname aan de verenigingskampioenschappen kan niet vooraf worden bepaald. Deze verdeelsleutel wordt namelijk gemaakt aan de hand van het aantal inschrijvingen  tijdens de regiokampioenschappen.

Op het moment dat de sluitingsdatum van het laatste regiokampioenschap is bereikt zijn de totale aantallen teams bekend welke op de diverse regiokampioenschappen zijn ingeschreven. Aan de hand van deze inschrijvingen wordt de verdeelsleutel gemaakt. Heb je je naar aanleiding van de in augustus gepubliceerde verdeelsleutel afdelingsdressuur en verenigingskampioenschappen als team geplaatst voor de hippiade, dan dient het team zich opnieuw op te geven voor de Hippiade. Het inschrijfformulier kunnen de teams vinden op www.hippiade.nl