Springforum 6.10.2014

Springforum 280914Effectieve bijeenkomst springforum 6 oktober

Op maandag 6 oktober 2104 is het springforum bij elkaar gekomen. Ondanks het feit dat de fora nog maar net zijn opgestart, was het een constructieve vergadering en zijn er tijdens deze bijeenkomst al een aantal concrete besluiten genomen. Eén daarvan is dat er op een springwedstrijd altijd minimaal drie juryleden in functie moeten zijn ongeacht het aantal deelnemers. Op dit moment kan de wedstrijdorganisatie bij minder dan100 deelnemers volstaan met 2 juryleden. In de praktijk is gebleken dat hierdoor nauwelijks toezicht is op het voorterrein. Bij meer dan 200 deelnemers moet een wedstrijdorganisatie momenteel vier juryleden aanstellen. In de nieuwe situatie blijven dit ook drie juryleden. Daarnaast is besloten dat een 1.40m rubriek op een categorie 2 wedstrijd beoordeeld mag worden door een jurylid met een licentie t/m ZZ. Nu moet er voor de 1.40m rubriek een speciaal jurylid ingehuurd worden en dit belemmert organisaties voor het uitschrijven van deze rubriek. Beide besluiten gaan in per 1 april 2015.

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een sloot op regio- en

Hippiade/indoorkampioenschappen. Uitgangspunt is dat de selectie-eisen in de regio gelijk moeten zijn aan die tijdens de Hippiade/indoorkampioenschappen. Deze afspraken worden gecommuniceerd met de verschillende parcoursbouwers en gaan al in voor de indoorkampioenschappen van deze winter.

De springforumleden krijgen van hun achterban door dat er geen behoefte is om de amateurs en professionele ruiters te scheiden. Het is namelijk heel lastig om een onderscheid te maken op basis van een definitie. De behoefte aan het toegankelijker maken van de springsport voor de amateur wordt zeker onderkend. Het springforum heeft uitgebreid stil gestaan bij de introductie van een nieuwe klasse onder het niveau B. Verschillende mogelijkheden zijn besproken maar hier is nog geen besluit over genomen. De decembervergadering van het forum zal in het teken staan van het toegankelijker maken van de springsport in combinatie met aandacht voor rijvaardigheid. Er zal gekeken worden naar de huidige situatie, van Bixie tot de 1.50m rubriek, om vervolgens te bespreken hoe we de springsport in de nabije toekomst nog leuker en mooier kunnen maken.