Springforum 01.12.2014

Op 1 december is het springforum voor de derde keer bij elkaar gekomen. De drie belangrijkste agendapunten van deze vergadering waren het verbeteren van de toegankelijkheid van de springsport, deregulering en de winstpuntenregeling in klasse B.

Er is lang gesproken over de toegankelijkheid van de springsport. Om dit te verbeteren stelt het forum een nieuwe klasse onder de B voor. Over de wijze van uitvoering liepen de meningen sterk uiteen: wel of geen startpas, wel of geen klassement opmaken, wel of niet op stijl verrijden, wel of geen registratie van winstpunten etc. Momenteel wordt de klasse BB zeer divers georganiseerd door het hele land en dit wordt als nadeel gezien. Er is afgesproken om de klasse BB verder te uniformeren met als uitgangspunt dat er geen startpas noodzakelijk is én dat de klasse BB op diverse hoogtes mag worden uitgeschreven. De KNHS werkorganisatie maakt een voorstel over deze uniformering dat op een extra ingelaste vergadering op 2 februari 2015 zal worden besproken.

Regio Drenthe heeft onlangs in samenwerking met onder andere Johan Heins een zeer succesvolle avond georganiseerd. Hier werden Caprille oude stijl en nieuwe stijl verreden en geanalyseerd. Met name Caprille nieuwe stijl is zeer goed ontvangen. Op basis van dit succes hebben andere organisaties in Drenthe dit initiatief overgenomen als oefenparcours. Het springforum overweegt om een dergelijke proef als toetredingseis voor de springsport in te voeren ter vervanging van de dressuur winstpunt. Om te landelijk te toetsen gaat ieder forumlid in zijn of haar regio een soortgelijke avond organiseren. In de forum bijeenkomst van maart worden de resultaten met elkaar gedeeld en besproken.

In het kader van deregulering heeft het springforum enkele parcourssoorten geschrapt die de laatste twee jaar niet of nauwelijks zijn uitgeschreven zoals het springparcours à l’Américaine, Relaiswedstrijden en Kies uw lijn. Hiervoor kan na 1 april 2015 niet meer worden uitgeschreven. De mogelijkheden bij een klassiek parcours (artikel 238) worden beperkter en van de zes mogelijke 2-fasen parcoursen blijven de drie meest uitgeschreven parcoursen over. De eisen om op internationale wedstrijden te mogen starten zijn sterk vereenvoudigd. In het kort komt het er op neer dat een combinatie startgerechtigd moet zijn in de klasse waarin deze internationaal wil starten ongeacht of dit op een CSI* of CSI*** is.

Over de nieuwe winstpuntenregeling voor het B-springen was het springforum het snel eens. Het forum is van mening dat een goede rijstijl belangrijk is als men succesvol wil promoveren naar de >L-klasse en heeft voorgesteld één winstpunt te geven bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 60 tot 75. Een combinatie krijgt 2 winstpunten bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 75 of hoger en 1 winstpunt bij 1 t/m 4 strafpunten en een stijlcijfer van 75 of hoger. Het springforum heeft zich gerealiseerd dat hierdoor de doorstroming naar de L-klasse minder snel zal gaan maar was van mening dat veiligheid en belang van een goede rijstijl belangrijker is. Deze wijziging heeft geen gevolg voor de klassering in de klasse B.

Tenslotte is besloten om het rijstijlkampioenschap voor de klasse B een vast onderdeel van de kampioenschappen te maken. Tijdens de komende indoorkampioenschappen vindt het rijstijlkampioenschap voor de pony’s op vrijdag 20 maart 2015 plaats en voor de paarden op vrijdag 27 maart 2015. Aanvang is voor beide dagen einde van de middag.