thumb

Tijdens het jaarlijkse VVV concours in ’t Zandt is Sijbrand Nijhoff uit Kolhol, in de gemeente Loppersum, koninklijk onderscheiden.

Nijhoff is al meer dan vijftig jaar betrokken bij de paardensport in ’t Zandt en meer dan dertig jaar bestuurslid van Z.E.O. Daarnaast vervult de vrijwilliger al ruim twintig jaar diverse functies bij de paardesportbond, de KNHS en is Nijhoff 25 jaar in officiële functies actief geweest bij het waterschap.

Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum speldde de versierselen behorend bij de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau op tijdens de 137e editie van het concours.