Het hoe en waarom van de selecties voor de dressuurkampioenschappen!
Er zijn een aantal redenen om de dressuurkampioenschappen te wijzigen.
Afgelopen winter hebben we voor het eerst de pony en paarden dressuur gecombineerd en dit op de vrijdag, zaterdag en zondag gedaan. Zowel de combinatie van ponies en paarden als de zondag werd door velen als positief ervaren.
Nu we met ingang van de zomerkampioenschappen ook de klasse B en L1 als te verrijden kampioenschap hebben, is het niet meer doenlijk dit op de oude manier te doen.
In veel provincies worden al jaar en dag selecties gehouden.
Als regiobestuur zijn wij van mening dat door het houden van selecties er voor alle deelnemers meer kansen liggen en we daarmee ook meer deelname kunnen verwachten.
In de algemene ledenvergadering in april hebben we als regiobestuur reeds aangegeven dat we voor de kampioenschappen dressuur met selecties willen gaan werken.
Dit kwam ook vanuit de regio als vraag sterk naar voren. Wij staan er voor de sport en om oplossingen te vinden waar dat nodig is.
Tevens zorgt de selectie uiteindelijk voor een hoogwaardiger dressuur kampioenschap.
Bestuur Regio Groningen