VERSLAG EVENTINGFORUM 26 NOVEMBER 2015
Geplaatst op 07 december 2015 in Eventing

Op donderdag 26 november is het eventingforum voor de vierde keer in 2015 bijeen geweest. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder de eventingopleidingen, reglementswijzigingen die per 2016 in gaan, de verdeling van de KNHS-kampioenschappen in 2016, het kampioenschapsreglement, evaluatie van B-zonder dressuur en het Jaarwerkplan 2016.

Opleidingen eventing

Er zijn de laatste jaren relatief veel eventinginstructeurs opgeleid variërend van niveau 4 (33 stuks), niveau 5 (6 stuks en 2 in opleiding) en niveau 6 (1 persoon). Dit zou op papier voldoende moeten zijn voor een kleine discipline als Eventing. Desondanks is er in het land vraag naar eventinginstructie.

Onlangs is een instructeursopleiding wedstrijdsport eventing geannuleerd omdat er te weinig aanmeldingen waren. Dit had vooral te maken met de eisen die aan de vooropleiding werden gesteld. Er zal nu gekeken worden naar een laagdrempelige eventingmodule op niveau basissport. Deze wordt in het voorjaar 2016 aangeboden.

Er zijn afgelopen jaren 17 rijstijljuryleden opgeleid, 12 crossbouwers, 5 internationale juryleden, 3 internationale TD’s en 2 internationale crossbouwers.

De KNHS registreert de inzet van de stijljuryleden eventing niet. Het is raadzaam om dit zelf bij te houden. Het beleid van de KNHS is immers dat officials hun vaardigheden bij moeten houden door regelmatig als official te functioneren.

Reglementswijzigingen 2016

Per 1 maart 2016 worden er een aantal reglementswijzigingen ingevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie B zonder dressuur

Het eventingforum is van mening dat deze formule in een behoefte voorziet en dat dit niet gewijzigd moet worden. Enkele opmerkingen:

– Er is een categorie die niet dressuur wil rijden (of niet kunnen). Deze stromen echter ook niet door naar een hogere klasse.

– Voor ruiters die B-zonder dressuur zien als onderdeel van de opleiding van hun paard is “zonder dressuur” populair. In plaats van de gehele dag op de wedstrijd ben je nu in 45 minuten klaar. Deze springen en rijden 20 minuten later hun cross en gaan weer naar huis.

– Veiligheid is geen issue. De test in de vorm van het voorafgaande springparcours is voldoende.

Het eventingforum vindt dat de stijlbeoordeling meer aandacht moet krijgen. Een bijscholing is aan te bevelen. Een onderwerp dat in ieder geval aan de orde moet komen is toelichting van de cijfers op het protocol. Door een toelichting op het protocol wordt dit leerzamer en zal deze vaker worden opgehaald

Evaluatie eventingkampioenschappen en toewijzing 2016

Ondanks dat de selectie van de regio’s in de klasse L veel werk en improvisatie heeft opgeleverd is het equipekampioenschap zeer positief verlopen. Nu besloten is om ook 2-ster ruiters niet meer in de klasse L op het kampioenschap mee te laten doen wordt de lijst van de KNHS-eventingcup makkelijker om als selectie te gebruiken. De 2-ster ruiters komen immers niet op deze lijst voor.

De afvaardiging door de regio wordt in 2016 wederom zo gedaan voor de klasse L waarbij het met de ervaring van 2015 wellicht met minder inspanning gedaan kan worden. Voor een kampioenschap klasse B is het nog te vroeg. Eerst moet het L-kampioenschap en de selectie hiervoor goed verlopen.

Bij het equipekampioenschap pony’s vormen de deelnemers zelf een equipe van 4. Dit is niet gebonden aan vereniging of regio. Het forum besluit dit zo te laten.

Het forum wijst na uitvoerig overleg de kampioenschappen voor 2016 toe. Deze zullen bekend gemaakt worden op de kalendervergadering.

Het kampioenschapsreglement wordt goedgekeurd. De wijzigingen zijn als volgt:

– Ruiters die in het lopende seizoen 2-ster of hoger zijn gestart mogen niet meer in het L-kampioenschap paarden meedoen.

– Een combinatie mag op een kampioenschap alleen starten in de hoogste klasse waarin deze het betreffende seizoen (tussen 1 maart en het betreffende kampioenschap) is uitgekomen.

Jaarwerkplan 2016

In het jaarplan 2016 staan de volgende punten:

Verbetering kwaliteit van de wedstrijden
Groei aan de onderkant van de sport
Kennisdeling.
In de forumbijeenkomst van 22 februari zal dit het enige thema zijn. Hier kan het forum in dan vervolgens dieper en uitgebreider op ingaan. Wat is voor ons deregulering, hoe krijgen we groei aan de onderkant van de sport.

Kalendervergadering

Tijdens de kalendervergadering zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Opzet database hinderniscontroleurs
Ruitervertegenwoordiger op wedstrijden
Resultaten evaluatie B-zonder dressuur
Compleet overzicht van verzekeringen wedstrijden/oefencrossen.
Reglementswijzigingen 2016

De vergaderdata 2016 worden als volgt vastgesteld.

Maandag 22 februari
Dinsdag 21 juni
Woensdag 21 september
Donderdag 1 december

Klik hier voor het complete verslag
Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.