Op donderdagavond 2 december, heeft regio Groningen zijn ALV gehouden.  Dit zou plaatsvinden in Restaurant de Postwagen, maar door de huidige regels die afgelopen weekend in gingen werd deze toch omgezet naar een on line vergadering. Helaas had dit niet de voorkeur van het bestuur die liever een vergadering fysiek houdt  om toch dat stukje dichter bij zijn leden te zijn. De agenda was ditmaal kort en compact, stond in het teken van de digitale stemming van de nieuwe voorzitter. Inmiddels hebben we vanmorgen hierover al een bericht on line geplaatst. Nieuwe voorzitter voor regio Groningen Wilto Molema. 

Maandag 6 sept heeft Els Kramer Fokkens in goed overleg, haar functie als bestuurslid neergelegd , gisteravond hebben we Els voor haar drie jaar als bestuurder bedankt en is virtueel  een aandenken in de vorm van het Bronzen veulentje aan Els uitgereikt!  ( deze wordt natuurlijk snel, bij haar thuisbezorgd)

Met de  presentatie over de begroting voor volgend jaar door onze nieuwe penningmeester René Tichelaar en de KNHS presentatie door Theo van der Meulen van de KNHS , waren we snel door de ALV heen.

Wij bedanken alle aanwezigen, en hopen iedereen volgend voorjaar weer fysiek te mogen begroeten .

Voor nu blijf allemaal gezond, mocht je de presentatie nog willen zien hieronder staat de link.

Presentatie ALV regio Groningen 2 december