NIEUWS UIT HET SPRINGFORUM VAN 3 APRIL 2017

Op 3 april 2017 was de agenda van het springforum gevuld met uiteenlopende onderwerpen: van Bixie tot reglementen, van zomertenue tot deregulering en van opleidingen tot officials. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Samenstelling springforum

Het springforum verwelkomde twee nieuwe leden: Teun van de Broek namens Noord-Brabant en Peter Hokse namens Drenthe. Op Overijssel en Gelderland na is het forum weer compleet.

Zomertenue

Sinds 1 april 2017 mogen ruiters zelf kiezen of zij een zomertenue dragen. Het springforum wil ruiters er wel op attenderen dat wedstrijdorganisaties bepaalde eisen mogen stellen, mits zij de deelnemers daarover op tijd en duidelijk hebben geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan een prijsuitreiking in wedstrijdjasje.

Doorontwikkeling Bixie

Het Bixieboek wordt eind 2017 herschreven. Bixie is zeer populair en de KNHS wil dit graag verder ontwikkelen om nog beter aan te sluiten op de jeugd. Bij het springen wordt de categorie-indeling losgelaten en kan de minimumleeftijd ook naar beneden (mits de deelnemers door iemand worden begeleid bij het rijden). De leden van het springforum zijn gevraagd om binnen hun regio een inventarisatie te maken van goede suggesties en ideeën voor verbeteringen. Heb jij een goed idee, meld je dan bij het forumlid van je regio!

Deregulering

Naar aanleiding van de doorgevoerde quick wins voor deregulering blijkt dat de Ledenraad behoefte heeft om de nieuwe structuur van de KNHS (Dichterbij de Paardensporter) te evalueren, die 3 jaar geleden is ingevoerd. Er zijn interviews gehouden en op basis daarvan wordt er een enquête opgesteld en uitgezet. Het gaat dan vooral om het functioneren van de sportfora, de Technische Commissies en de Ledenraad. Met de uitkomst van deze enquête kunnen de taken en bevoegdheden scherper gesteld worden en kan de deregulering verder worden uitgewerkt.

Bijscholing rijstijljuryleden

De bijscholing van de rijstijljuryleden springen zijn goed beoordeeld. Om de bijscholing conform afspraken af te ronden, wordt een stage ingebouwd voor diegene die op een bepaald onderdeel van de norm afweek. Daardoor hebben alle juryleden de mogelijkheid om tot 1 oktober 2017 de licentie te behouden.

Doorstroom parcoursbouwers

De Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers heeft een voorstel gedaan voor doorstroming en dat is besproken. Aanvullingen en opmerkingen worden doorgegeven.

Kampioenschapsreglement Hippiade

Het springforum heeft geadviseerd om bij alle kampioenschappen (indoor en outdoor) een aandenken te verstrekken aan de deelnemers. Vooral bij de jeugd wordt dit zeer gewaardeerd. Daarnaast is het kampioenschapsreglement voor de Hippiade 2017 goedgekeurd. Daarin zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Er mag maar in één regio kampioenschap gereden worden (of 2 waarbij 1 met paard en 1 met pony)
Een deelnemer mag in het springen wel in de klasse B en Z of L en ZZ uitkomen als het met een paard en een pony is.
De kampioenschapsreglementen zijn vorige week gepubliceerd op www.hippiade.nl.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 19 juni. Op de agenda staan dan o.a. de uitwerking van het meerjarenbeleidskader en de FNRS springcompetitie. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springforum