NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM (27 FEBRUARI 2017)
Geplaatst op 11 maart 2017 in Dressuur

Op 27 februari 2017 sprak het dressuurforum over de kampioenschapsbepalingen, de jaarplanning voor 2017 en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst.

Dressuurkampioenschappen en kampioenschapsreglement
De afgelopen periode zijn er veel vragen, klachten en dispensatieverzoeken gekomen over de afwijkende bepalingen zoals opgenomen in de kampioenschapsreglementen. Dit kwam uit zowel ‘het veld’ als vanuit de forumleden en de KNHS zelf. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de afwijkende regels. Deelnemers zijn hier niet of onvoldoende van op de hoogte en ook bij de KNHS regio’s zijn de regels niet altijd even duidelijk. Binnen het forum wordt gediscussieerd over de afwijkende bepalingen in de kampioenschapsreglementen. Ook worden suggesties gedaan voor verbetering, door het eventueel toevoegen van regels. Het dressuurforum is van mening dat dit geen oplossing van het probleem is: meer afwijkende regels betekent vaak nog meer verwarring. Om die reden gaat het dressuurforum een voorstel doen aan het KNHS-bestuur om de afwijkende bepalingen in de startgerechtigdheid tijdens de kampioenschappen te versimpelen.

Jaarplanning 2017
Voor 2017 is een jaarplanning gemaakt met onderwerpenvoor de vergaderingen van het dressuurforum. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op dressuur, de kampioenschappen, opleidingen, reglementswijzigingen en communicatie zijn belangrijke onderwerpen. De komende periode gaan de forumleden binnen hun regio input verzamelen om de visie te kunnen ontwikkelen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum is op 10 april 2017. Dan worden onder andere de ontwikkeling van een visie en de voorstellen voor reglementswijzigingen besproken.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Categorie: dressuurforum, verslag