NIEUWS UIT HET DRESSUURFORUM VAN 18 SEPTEMBER 2017

Geplaatst op 22 september 2017 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 18 september 2017 bijeen. De evaluatie van de kampioenschappen en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst  en eventueel hiervoor benodigde wijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Evaluatie Hippiade
Het forum is van mening dat we goede Hippiades hebben gehad met mooie sport. De verbeterpunten zijn geïnventariseerd en worden aan de organisatie gemeld. Ook is het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen besproken.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Het dressuurforum heeft de afgelopen vergaderingen gesproken over het toenemend aantal voorvallen tijdens het losrijden, de vele foto’s die hiervan geplaatst worden op social media en de discussies die daarbij ontstaan, zoals over trainingsmethodes, het overmatig gebruik van zweep en sporen en het gebruik van “geweld” tegen het paard om de juiste houding af te dwingen. Het forum is van mening dat er nog meer ingezet moet worden op paardenwelzijn om de (dressuur)sport verder te helpen en volgens sommigen zelfs te behouden voor de toekomst. Er is al een stap gezet met de nieuwe lijn in de dressuurproeven, de bijscholingen voor de officials en de opleiding van instructeurs. Een toezichthouder op het dressuurterrein is volgens het forum een goede volgende stap. Daar is al een pilot voor geweest bij zo´n tien wedstrijden. Het forum besprak deze pilot en een werkgroep gaat nu aan de slag met een plan van aanpak.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden, zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.

Beter is het sportaanbod niet af te laten hangen van de grootte van de pony, maar van de leeftijd van de ruiter. Daartegenover staat dat het huidige promotie- en degradatie systeem wel bewezen werkt. Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een indeling op ponycategorie. De komende periode wordt dat verder uitgewerkt en zal leeftijdsgericht sportaanbod besproken worden binnen een werkgroep, waarbij ook andere disciplines aangesloten worden.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum is op 2 oktober. Dan wordt gesproken over o.a. de ontwikkeling van een visie, de structuur, de communicatie en binnengekomen opmerkingen uit het veld.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum. Blijf op de hoogte van al het dressuurnieuws en abonneer je op de nieuwsbrief dressuur.