Dressuurforum 5 januari 2015Tijdens de derde bijeenkomst van het dressuurforum zijn veel verschillende onderwerpen en wensen die door de forumleden werden ingebracht aan de orde gekomen. De bijeenkomst was zeer constructief en resulteerde in een aantal concrete voorstellen en besluiten. Eén daarvan betreft het kunnen promoveren met een A­pony tot en met de klasse M2. Hier gelden dezelfde regels voor pony’s in zowel de categorie A als B. Hierover is nog geen definitief besluit genomen.In het kader van de vereenvoudiging van de regels is besloten dat bij het verkennen van de rijbaan het nu voor alle klassen is toegestaan de ring te betreden. Deze wijziging gaat in per 1 april 2015.In het wedstrijdreglement dressuur wordt per 1 april 2015 opgenomen dat het voor iedere wedstrijdorganisatie is toegestaan om ruiters hun paarden te laten wennen aan de wedstrijdring voorafgaand aan of in de pauze van een rubriek. Als de wedstrijdorganisatie dit aanbiedt aan de deelnemers dan zullen zij dit op de startlijst of op het vraagprogramma moeten vermelden.Verder heeft het dressuurforum in aanloop naar de outdoor kampioenschappen, waar de Kür op muziek voorviertallen weer wordt uitgeschreven, besloten dat deze rubriek alleen beoordeeld mag worden door juryledenmet de licentie Kür op Muziek.Tijdens de vergadering is ook gesproken over de toegankelijkheid van de sport en de promotie- en degradatieregelingen zoals we deze nu kennen. Het dressuurforum wil graag in navolging op springen en eventing het flexibel starten mogelijk maken. Verschillende mogelijkheden worden momenteel onderzocht.Nu het rijstijlkampioenschap voor de klasse B-springen een vast onderdeel is geworden van de KNHS- kampioenschappen wil het dressuurforum ook graag de klasse B en L1-dressuur toevoegen aan de KNHS- kampioenschappen met ingang van de Hippiade 2015.De volgende bijeenkomst is op 16 maart 2015.Copyright © 2015 KNHS