Springforum 2.2.2015

Het springforum kwam op maandag 2 februari voor de eerste keer in 2015 bij elkaar voor een extra ingelaste bijeenkomst met als belangrijkste onderwerp de wijzigingen in de klasse BB.

De klasse BB springen
De klasse BB wordt in het land overal anders verreden. Het forum wil de klasse BB uniformer in gaan richten en daarmee officiëler maken. Het springforum stelt voor om in dit kader de volgende wijzigingen door te voeren.

De BB zal net als de B op stijl worden gereden en officiële juryleden gaan de beoordeling doen. Er zal altijd een klassement opgemaakt worden en voor de beste 25% zal er een prijs zijn van tenminste een rozet.
Bij het uitschrijven van de BB zal de organisatie aan moeten geven wat de hoogte is. BB voor paarden varieert van 50 t/m 90cm en BB voor pony’s van 20 t/m 80cm. In Mijn KNHS kun je straks op het vraagprogramma aangeven welke hoogte het betreft.
Deelnemers hebben geen combinatiegebonden startpas nodig, maar moeten wel lid zijn van de KNHS. De kledingeisen zijn gelijk aan de reguliere springrubrieken.
Voor de deelnemers die in de klasse B HC moeten starten geldt dat zij ook in de BB HC moeten starten.
Tijdens de komende bijscholingsbijeenkomsten voor parcoursbouwers wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de richtlijnen voor het ontwerpen en bouwen van parcoursen voor de klassen BB en B. Verder hoeven de wedstrijdorganisaties geen afdracht aan de KNHS te geven en worden er geen winst- of verliespunten bijgehouden.
Over de ingangsdatum vindt nog overleg plaats. Zodra dit bekend is zullen de nieuwe regels uitvoerig met alle leden, officials en wedstrijdorganisaties worden gecommuniceerd.

Eind 2014 heeft het springforum in Drenthe met succes een BB-speciaal avond georganiseerd. Dit positieve initiatief is door het springforum omarmd. De BB-speciaal is een caprilli-achtig parcours dat in de toekomst wellicht de toelatingseis van de springsport gaat worden. Ieder springforumlid gaat een soortgelijke clinic organiseren in zijn of haar regio om de haalbaarheid te toetsen.

Voor meer informatie kun je kijken op de site van van de desbetreffende regio of contact opnemen met het springforumlid van deze regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum. Regio Groningen organiseert de BB- special a.s zaterdag 14 februari op de kampioenschappen in Winschoten

Pilotwedstrijd pony’s en ruiters ouder dan 18 jaar
Naar aanleiding van de pilotspringwedstrijd voor pony’s met ruiters boven de 18 jaar is de discussie gestart of dit een wenselijke ontwikkeling is. Tijdens deze pilotwedstrijd zijn ongeveer 30 combinaties gestart. Er is een aantal handtekeningen verzameld die pleiten voor de introductie van springrubrieken voor pony’s met volwassenen. Pony’s mogen nu al op wedstrijden voor paarden worden uitgebracht door volwassenen maar hebben dan moeite met de voor hen vaak te ruime afstanden in de combinaties. Doordat het nieuwe BB-springen bij de paarden nu al vanaf 50cm mogelijk is, is het voor volwassenen met een pony eenvoudiger om deel te nemen aan een paardenwedstrijd.

Het forum is van mening dat de ponysport voornamelijk wordt beoefend door kinderen en dat pony’s ook de juiste karaktereigenschappen hebben voor deze groep paardensporters. Daarnaast zijn deze rubrieken erg klein, waardoor het voor een wedstrijdorganisatie niet zo aantrekkelijk is om te organiseren. Er is besloten om aan de ponystamboeken advies te vragen over deze ontwikkeling.

Opleiding voor stijljuryleden
Het springforum vraagt verder aandacht voor de scholing van stijljuryleden springen die voor de klasse B worden ingezet. Het forum is van mening dat de beoordeling te vaak te wensen over laat en pleit dan ook voor een gedegen opleidingsplan voor de komende jaren. Naast een bijscholing zou er ook een toets afgelegd moeten worden om te komen tot een betere jurygroep en dus een betere beoordeling.

Tijdens de finale van de stijlcompetitie klasse B op 20 maart (pony’s) en 27 maart (paarden) zal de eerste bijscholing worden gehouden. Het springforum heeft ook aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de parcoursbouwers, met name voor de lagere rubrieken. Kris van Gelder (voorzitter vereniging parcoursbouwers en lid van het springforum) neemt deze punten mee in de bijscholing die binnenkort start. Eind van het jaar wordt er geëvalueerd of er voldoende verbetering in het land heeft plaatsgevonden of dat er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Aantal juryleden per wedstrijd
Het forum heeft de vraag gekregen of kleine wedstrijdorganisaties toestemming kunnen krijgen om toch met 2 juryleden te werken omdat de kosten voor hen anders erg hoog zouden worden. Nu er te allen tijde minimaal 3 springjuryleden aanwezig moeten zijn zouden kleine wedstrijdorganisaties duurder uit zijn.

Dit is echter een misverstand, aangezien juryleden vanaf 1 april 2015 een vergoeding krijgen per uur en de vergoeding van minimaal 1 dagdeel is komen te vervallen.

Kampioenschap niet-professionele ruiters
Het springforum vindt het opzetten van een kampioenschap voor niet-professionele ruiters een interessante ontwikkeling en blijft deze met belangstelling volgen. Het kampioenschap wordt volgens de KNHS-reglementen georganiseerd met de wijziging dat alleen niet-professionele ruiters kunnen inschrijven. De organisatie heeft het toetsingskader hiervoor opgesteld.

Ontwikkeling van de springsport
Ter afsluiting zijn statistieken gepresenteerd over de springsport. Zowel het aantal starts als het aantal combinaties in het springen zijn in 2014 in alle regio’s gestegen. Het aantal ponyruiters die springen is echter licht gedaald ondanks het feit dat het aantal starts en het aantal startkaarten bij de pony’s wel is gestegen. De ponyruiter start blijkbaar meer en heeft vaker meerdere pony’s.

De volgende vergadering van het springforum is op 30 maart 2015. Dan staat het thema “jonge paarden” op de agenda: parcoursen en startgerechtigheid. Later in het jaar komen zaken aan de orde zoals de toegestane optomingen/bitten, Bixie, opleiding springjuryleden en kwaliteit parcoursbouwers.