Aan de leden,
Naar aanleiding van de commotie over de nieuwe contributiestructuur wil ik graag een toelichting geven:
Uitgangspunten voor deze structuur waren:
• Helder en transparant model
• Kosten dicht bij de gebruiker
• Passend in de Wet van Dam
• Beperking van heffingen en facturen achteraf
• Meer flexibiliteit in de wedstrijdsport : startpas voor een week of een maand en betalen voor een gebruiksjaar ipv kalenderjaar.
• Budgettair neutraal.
NEE, de KNHS wordt hier financieel niet beter van. Hierdoor komt geen geld vrij voor b.v. het gebouw
JA, heel veel leden gaan op jaarbasis minder betalen
NEE, dat geldt helaas niet voor iedereen.
Voor wie goed leest zal duidelijk zijn dat de rekenvoorbeelden correct zijn en dat er bij de prijs van de startpas een aantal diensten inbegrepen zijn. Deze staan vermeld onder de rekenvoorbeelden. Het voordeel van betalen voor 12 maanden merken leden pas als zij voor een nieuw paard een pas gaan aanvragen.

Voor wat betreft de communicatie:
Het onderwerp is uitgebreid besproken in meerdere vergaderingen van de Ledenraad, waarin de democratisch gekozen vertegenwoordigers van de leden zitting hebben. Verslagen daarvan komen binnen een week op de KNHS site zodat de leden geïnformeerd worden. Het is aan de orde geweest op de voor- en najaarsvergadering van de regio, incl de mededeling dat ‘Ermelo’ het uit komt leggen als daar behoefte aan is. De individuele leden hebben ruim voor 1 december een mail gehad toegespitst op hun eigen discipline om ze te informeren. Er staat een uitleg op de KNHS site en de regiosite.
Als voorzitter van de regio en dus als uw vertegenwoordiger heb ik meegedacht en besloten over dit onderwerp en sta ik achter dit besluit. Het is een verbetering voor de leden en de organisatie maar ik besef ook dat we het niet voor iedereen goed hebben kunnen doen.