In december hebben wij de  verdeelsleutel van de Indoorkampioenschappen ontvangen. Hierin zijn ook de af te vaardigen deelnemers van de finale voor de B-rijstijl competitie opgenomen.
In de vermelding van de aantallen van de B-rijstijl is helaas een vergissing gemaakt, waarvan we jullie op de hoogte willen stellen.

Zoals in het reglement vermeld staat mogen bij de pony’s de beste 2 deelnemers per categorie naar de finale in Ermelo, met maximaal 22 pony’s per categorie.
Bij de paarden mogen maximaal 50 combinaties starten, de beste 3 per regio mogen afgevaardigd worden en dit wordt verder aangevuld wordt n.a.v. het aantal actieve startpassen per regio.
Nu is onverhoopt het aantal afvaardigingen van de paarden ook bij de pony’s aangehouden, namelijk de beste 3 deelnemers i.p.v. de beste 2 deelnemers.
In de bijlage de verdeelsleutel zoals deze correct is en nogmaals de competitiebepalingen van de B-rijstijl.
Alleen de aantallen van de B-rijstijl paarden en pony’s zijn aangepast in de verdeelsleutel. De aantallen van de Indoorkampioenschappen L t/m ZZ zijn ongewijzigd gebleven.

 

Bepalingen rijstijlcompetitie klasse B 2015 Verdeelsleutel KNHS Indoorkampioenschappen 2015 v27-1Verdeelsleutel KNHS Indoorkampioenschappen 2015 v27-1