KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

Geplaatst op 27 november 2020 in Springen

Op 9 november kwam het springforum voor de vijfde keer in 2020 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Reglementswijzigingen
In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om geen verliespunten meer toe te kennen in het springen.
Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en worden overbodige regels verwijderd.
Naar aanleiding van de voorstellen uit het project vernieuwing wedstrijdsport kunnen er nog extra wijzigingsvoorstellen worden toegevoegd.
De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2021 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

Online paardrijden
Tijdens de vergadering is er gesproken over nieuwe initiatieven zoals online paardrijden. Het springforum ziet hierin echter geen mogelijkheden voor de discipline springen. Er zijn teveel bezwaren om veiligheid, fairplay en dierenwelzijn te kunnen waarborgen.

Jaarplanning 2021
Het springforum heeft de jaarplanning voor 2021 besproken waarbij het project vernieuwing wedstrijdsport als belangrijkste agendapunt genoemd staat.
Het springforum wil naar aanleiding van dit project o.a. de volgende onderwerpen bespreken:

  • Het aanpassen van de klasse-aanduidingen naar hoogtes
  • Het verlagen van de instapklasse
  • Het toevoegen van tussenhoogtes (1.05m, 1.10m, 1.15m, 1.25m)
  • Het toevoegen van een extra klasse 1.45m
  • Het afschaffen van de toegestane tijd t/m 1.05m

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 18 januari 2021. Tijdens deze vergadering zal o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport het belangrijkste onderwerp zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.