KORT VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2019

Geplaatst op 17 september 2019 in Springenen KNHS

Op 2 september kwam het Springforum voor de derde keer in 2019 bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als het leeftijdsgericht sportaanbod, reglementswijzigingen, kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen, evaluatie Hippiade 2019, stijlbeoordeling klasse B, toezicht voorterrein, evaluatie categorie 6 wedstrijden, pilot 1.45m en meerdaagse wedstrijden. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Leeftijdsgericht sportaanbod

Na het succes van de pilots voor leeftijdsgericht sporten in de dressuur hebben ook de TC springen en het springforum positief gereageerd op het voorstel voor het leeftijdsgericht sporten in het springen.

Het leeftijdsgericht sportaanbod wordt ontwikkeld voor de jeugd vanaf 6 tot en met 18 jaar en wordt verreden over hoogtes vanaf 30 cm. Waarbij de rubrieken worden ingedeeld op basis van de leeftijd van het kind in plaats van de stokmaat van de pony. Het komende jaar wordt dit plan voor het springen verder uitgewerkt. Vanaf april 2020 wordt gestart met een pilot. Bij het goed verlopen van de pilot zal de implementatie van het leeftijdsgericht sportaanbod in 2021 plaatsvinden.

 

Reglementswijzigingen

In het springforum zijn de voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om de nationale jonge paarden rubrieken uit te schrijven en te registreren op hoogte. Daarnaast zijn er enkele voorstellen gedaan ter verduidelijking van het disciplinereglement.

De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het voorjaar van 2020 zijn.

 

Kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen

Het kampioenschapsreglement van de Indoorkampioenschappen is in lijn gebracht met het kampioenschapsreglement van de Hippiade en goedgekeurd door het springforum.

 

Hippiade

Binnen het springforum is de Hippiade 2019 geëvalueerd. De leden van het springforum zijn door diverse personen aangesproken over de Hippiade waarbij de goede wedstrijdprogrammering, prima wedstrijdpistes en losrijd mogelijkheden, mooie sport, Medalplaza voor dressuur, de sfeervolle opzet met o.a. overal koffie tentjes en gezellige punten als positief zijn benoemd. Ook de publieke belangstelling van de Hippiade was groot, zowel bij de pony’s als de paarden. Uiteraard zijn er een paar aandachtspunten besproken, maar dit zijn vooral details. We mogen dan ook concluderen dat beide Hippiades zeer geslaagde evenementen zijn geweest.

 

Stijlbeoordeling klasse B

Bij het evalueren van de Hippiade kwam naar voren dat de toelichting van de gastjury in de klasse B als zeer positief werd ontvangen. Het springforum zou daarom graag wedstrijdorganisaties willen vragen bij de stijlbeoordeling van een combinatie, de speaker naast de stijlpunten ook feedback mee te laten geven. Dit is een waardevolle toevoeging zonder dat het veel extra tijd kost.

Een wedstrijdorganisatie kan zich ook onderscheiden van andere wedstrijden door een deskundige gastjury (ruiter of trainer) uit te nodigen om een toelichting te geven.

 

Toezicht op het voorterrein

Toezicht op het voorterrein door juryleden verdient de aandacht. Het springforum heeft geadviseerd dit mee te nemen in de bijscholing.

 

Categorie 6

De pilot categorie 6 wordt binnenkort geëvalueerd.

 

Pilot 1.45m

Om het nationale niveau hoger te krijgen en ruiters een extra mogelijkheid te bieden hun paarden op nationale wedstrijden beter te kunnen opleiden is er door het springforum positief geadviseerd op het starten van een pilot waarbij 4 cat. 1 wedstrijden een nationale 1.45m rubriek mogen uitschrijven.

Het gaat hierbij om de volgende wedstrijden:

  • Zaterdag 5 oktober 2019 –           Mariënheem
  • Zaterdag 26 oktober 2019 –           Hellendoorn
  • Zaterdag 16 november 2019 –           Luttenberg
  • Zaterdag 14 december 2019     –           Exloo

– Voor deelname aan deze 1.45m rubriek dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.40m.

– De behaalde resultaten zullen worden weggeschreven in het 1.45m.

 

Meerdaagse wedstrijden

Binnen het springforum leeft de gedachten dat er behoefte is aan landelijke meerdaagse wedstrijden (met stallingsmogelijkheden) waar paarden veel ervaring kunnen opdoen. Het springforum hoopt dat er wedstrijdorganisaties zijn die dit willen gaan organiseren.

 

Over het springforum

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 11 november. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.