KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 13 JULI 2020

Geplaatst op 13 juli 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 13 juli 2020 voor de derde keer bijeen dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. De communicatie intern, extern en richting het forum en de eerste aanzet tot de voorstellen voor reglementswijzigingen waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de technische commissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan

de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag

te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief

tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van

de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en

Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te

nemen als aparte categorie wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder

uitgewerkt.

 

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online

paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de

coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over

het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal

aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Voorstellen hiervoor worden verder uitgewerkt

en komen terug ter bespreking tijdens de volgende vergadering.

 

Reglementswijzigingen 2021

Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor

reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van

reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast

bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor

reglementswijziging;

Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan.

Voorstel opstellen van een harnachementsgids

Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021

Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur

Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen

Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

 

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 7 september a.s.

 

Over het dressuurforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem

contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het

dressuurforum.