Geachte dressuurjuryleden,

De KNHS heeft voor 2014 bijscholingen op het programma staan voor dressuurjuryleden in de breedtesport. De bijscholingen staan onder leiding van onze docenten van de juryopleiding.

Deze bijscholingen worden regionaal aangeboden en worden zowel theoretisch als praktisch ingevuld. Om de bijscholing te kunnen bijwonen is het noodzakelijk dat u zich inschrijft. Klik hier om in te schrijven. Let op VOL=VOL.

Het thema van dit jaar is: “Kent u de reglementen?” Het is daarom goed om de reglementen van te voren nog eens door te nemen.

Inschrijven kan alleen voor de klasse waarin u bevoegd bent of een klasse lager. Het is niet toegestaan om u in te schrijven voor een bijeenkomst die hoger is dan uw eigen bevoegdheid. Overigens zijn deze bijscholing kosteloos. De avonden beginnen allemaal om 19.30 uur en zullen rond 22.00 uur worden afgesloten.

 

Licentiepunten

Conform het licentiereglement dient u binnen een licentieperiode 3 licentiepunten te behalen. De bijscholingen die de KNHS zelf organiseert leveren 3 punten op. Zorg er voor dat uw presentie is vastgelegd op de avond zelf zodat uw aanwezigheid ook bij de KNHS bekend is. Er liggen op de avonden lijsten waarop uw naam vermeld staat en waar u uw handtekening dient te zetten.

 

Overige bijscholingen

Het is ook mogelijk dat er particuliere/regionale/commerciële bijeenkomsten bij u in de buurt worden georganiseerd die ook punten op kunnen leveren voor uw licentie.

Deze bijscholingen kunt u vinden in het bijscholingsoverzicht op onze site:https://www.knhs.nl/kenniscentrum/bijscholing/overzicht-bijscholingen-2014/

Let goed op of de bijscholing ook voor uw licentie is, hoeveel punten de bijeenkomst oplevert, wat het eventueel kost en zorg ervoor dat uw presentie is vastgelegd op de bijscholing zelf. Nagezonden presentieformulieren worden niet geaccepteerd.

In 2015 zullen we uiteraard weer bijscholingen organiseren, deze zullen in de tweede helft van 2014 worden gepubliceerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Martin van den Brink

Afdeling Opleidingen

 

overzicht-bijscholingen-2014-versie-11