Jaap Werners en Ieko Sevinga zijn per direct aangesteld als intermediairs om de samenwerking tussen de ledenraad en het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) te optimaliseren. Daarnaast gaan zij de zoektocht naar nieuwe bestuursleden voor de openstaande en binnenkort vrijkomende bestuursfuncties van voorzitter, vicevoorzitter en bestuurslid recreatiesport begeleiden.

Met de aanstelling van deze twee ervaren intermediairs en de inmiddels begonnen interim algemeen directeur Theo Fledderus willen de ledenraad en het bestuur een einde maken aan de onrust die ontstaan is door het vertrek van algemeen directeur Rens Plandsoen.

 

Jaap Werners was vanaf 2002 tot 2009 vicevoorzitter van het KNHS-bestuur en verantwoordelijk voor de portefeuille opleidingen en breedtesport. Werners was één van de drijvende krachten achter de fusie van de KNHS in 2002. Daarvoor was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs (KNF). Daarnaast heeft hij diverse bestuurs- en commissiefuncties vervuld in de paardensport waaronder die van voorzitter van de KWPN Hengstenkeuringscommissie.

 

Ieko Sevinga heeft van 2003 tot 2012 de functie van penningmeester van het KNHS-bestuur vervuld. Momenteel is hij werkzaam bij Rabobank Nederland als lid van de groepsdirectie en Chief Information & Operations Officer (CIOO). Voor die tijd was Sevinga lid van Raad van Bestuur van Van Lanschot Bankiers en statutair directeur bij Kempen & Co. Ook is Sevinga voorzitter van de stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.).

 

Kijk hier voor meer informatie over het de samenstelling van de Ledenraad en het KNHS-bestuur.