Persbericht.

Wat gebeurt er bij de KNHS?
Er is een patstelling ontstaan tussen het Bestuur van de KNHS en de Ledenraad. Naar aanleiding van het op non actief stellen van de Algemeen Directeur, zijn zowel uit de Ledenraad als uit de gehele hippische wereld vragen gesteld over het hoe en waarom. Gebleken is dat er vele gezichtspunten naar boven komen en meerdere tegenstrijdige meningen geuit worden. Dit heeft ook effect op de werkorganisatie van de KNHS. Het betreft inmiddels alle geledingen.
Het is nu zaak om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ontstane situatie, een gemeenschappelijke mening te vormen en snel te besluiten hoe verder te gaan. Daartoe heeft de Ledenraad voorgesteld eerst in klein comité met het Bestuur te gaan praten. Het Bestuur heeft daar positief op gereageerd en er ligt een afspraak op dinsdag de 19e december. Zo spoedig als mogelijk zullen de vervolgstappen voorgesteld worden. Er wordt aan gewerkt.

Namens Bestuur KNHS Regio Groningen