VERSLAG EVENTINGFORUM 16 SEPTEMBER 2015
Geplaatst op 28 september 2015 in Eventing en KNHS

Op woensdag 16 september is het eventingforum voor de derde keer in 2015 bijeen geweest. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder de reglementswijzigingen die per 2016 in gaan.

Eventinginstructeurs
In het land is veel vraag naar eventinginstructeurs. Toch is onlangs instructeursopleiding eventing geannuleerd omdat veel belangstellenden niet aan de instroomeis (allround instructeursopleiding) voldoen. In overleg met de afdeling Opleidingen van de KNHS zal gekeken worden wat voor soort opleiding en welke instroomeisen er moeten komen om wel aan deze behoefte te voorzien. Er is afgesproken dat er in april 2016 een nieuwe opleiding start waarbij de instroomeis lager ligt.

Bijscholing crossbouwers
Voor de crossbouwers is er een bijscholing in Boekelo georganiseerd. Parcoursbouwer Sue Benson, ook crossbouwer op de Olympische Spelen in London, zal deze bijscholing verzorgen.

EK Landelijke Ruiters
Het Europees Kampioenschap voor Landelijke Ruiters is in 2015 in Helvoirt gehouden. De deelname was gering en vanuit enkele landen is het voorstel gedaan om gezamenlijk de FEI te benaderen met het verzoek om van dit unieke kampioenschap een officieel FEI kampioenschap te maken onder een andere naam.

Teamwedstrijd KNHS-kampioenschap eventing
In 2015 wordt voor het eerst op het KNHS-kampioenschap eventing paarden klasse L een teamwedstrijd gehouden waarbij de regio’s de deelnemers afvaardigen. Nu enkele regio’s niet voldoende ruiters voor een team hebben, mogen de “grote” regio’s meer ruiters afvaardigen. Het forum heeft besloten dat op basis van de verdeelsleutel Gelderland, Overijssel, Noord Brabant en Limburg enkele combinaties meer uit mogen nodigen. Voor Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht geldt dat er één extra combinatie afgevaardigd mag worden.

Reglementswijzigingen 2016
In het forum zijn de voorstellen voor het wijzigen van het reglement in 2016 besproken. Aan de orde zijn gekomen de toegestane sporen die voor eventing gelden, aanvullende kwalificaties om internationaal te mogen starten, regels voor indooreventing en een betere beschrijving van het aantal keren dat een combinatie mag starten in een bepaalde periode. Alle forumleden gaan met hun achterban de voorstellen bespreken en in de novembervergadering zal er een definitief voorstel worden gemaakt.

Project “Stand in het land”
Het project “Stand in het land” is geleidelijk aan op gang gekomen. De forumleden inventariseren de activiteiten die in hun regio plaatsvinden op het gebied van eventing. Zo worden bijvoorbeeld de oefenterreinen in kaart gebracht, de verhouding tussen het aantal eventingruiters en het aantal wedstrijden per regio bekeken en de aanwezigheid van bijvoorbeeld een jeugdstimuleringsplan. Na een analyse per regio kunnen knelpunten benoemd worden en doelstellingen geformuleerd worden.

Vooruitblik kalendervergadering 16 december
In het eventingforum is ook alvast vooruit gekeken naar de kalendervergadering die op woensdag 16 december plaatsvindt. Naast het vaststellen van de wedstrijdkalender voor 2016 met alle wedstrijdorganisaties zal een aantal onderwerpen met deze organisaties worden besproken. Er wordt o.a. een evaluatie gepresenteerd van de B-eventing zonder dressuur en het gebruik van de Mim-clip. Ook wordt met de organisaties besproken of het haalbaar is om voor iedere wedstrijd een ruitervertegenwoordiger aan te stellen en of het zinvol is om een database aan te leggen van hinderniscontroleurs die vervolgens door alle wedstrijdorganisaties gebruikt kan worden.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.