klasse B ponies
klasse B ponies 2e proef
einduitslag klasse B ponies

klasse L1 ponies
klasse L1 ponies 2e proef
einduitslag klasse L1 ponies

klasse L2 ponies
klasse L2 ponies 2e proef
einduitslag klasse L2 ponies 

klasse M1 ponies
klasse M1 ponies 2e proef
einduitslag klasse M1 ponies

klasse M2 ponies
klasse M2 ponies 2e proef
einduitslag klasse M2 ponies

klasse M ponies cat B
klasse M ponies cat B 2e proef
einduitslag klasse M dressuur ponies cat B

klasse Z ponies cat C
klasse Z ponies cat C 2e proef
einduitslag klasse Z ponies cat C

klasse Z1 ponies
klasse Z1 ponies 2e proef
einduitslag klasse Z1 ponies

klasse Z2 ponies
klasse Z2 ponies 2e proef
einduitslag klasse Z2 ponies

viertallen ponies
zestallen ponies

klasse B paarden
klasse B paarden 2e proef
einduitslag klasse B paarden

klasse L1 paarden – groep 1
klasse L1 paarden – groep 2
klasse L1 paarden 2e proef (einduitslag)

klasse L2 paarden 
klasse L2 paarden 2e proef
einduitslag klasse L2 paarden

klasse M1 paarden – groep 1
klasse M1 paarden – groep 2
klasse M1 paarden 2e proef (einduitslag)

klasse M2 paarden
klasse M2 paarden 2e proef
einduitslag klasse M2 paarden

klasse Z1 paarden
klasse Z1 paarden 2e proef
einduitslag klasse Z1 paarden

klasse Z2 paarden
klasse Z2 paarden kür op muziek
einduitslag klasse Z2 paarden

klasse ZZL paarden
klasse ZZL paarden kür op muziek
einduitslag klasse ZZL paarden

viertallen paarden
zestallen paarden
viertallen kür op muziek
Verenigingskamp. dressuur