DRESSUURFORUM STELT WIJZIGINGEN DRESSUURPROEVEN PER 1 APRIL 2016 VOOR
17 juli 2015

Het dressuurforum van de KNHS kwam op 8 juni voor de derde keer bijeen in 2015. Eén van de belangrijkste bespreekpunten was de ontwikkeling van het nieuwe dressuurproevenboekje dat ingaat per 1 april 2016 en de daarbij behorende voorstellen tot wijzigingen.

In maart en april heeft ieder forumlid in zijn/ haar regio de wensen geïnventariseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten is een werkgroep vanuit het forum aan de slag gegaan met het ontwikkelen van nieuwe proeven. In grote lijnen blijven de uitgangspunten en de rode draad dezelfde als dat deze waren in 2006 en 2011.

Het dressuurforum stelt de volgende wijzigingen voor;

Meer afwisseling in de proeven per klasse en de proeven per 2 maanden laten rouleren in plaats van per kwartaal.
De B en L proeven korter maken en minder overgangen in de proeven zodat de proeven vloeiender te rijden zijn. Het aantal onderdelen per proef blijft wel hetzelfde.
Meer uitleg over de te rijden onderdelen en de wijze waarop deze worden beoordeeld met beoordelingscriteria gaan opnemen in de uitleg behorend bij de dressuurproeven.
Een nieuwe klasse onder de huidige klasse B dressuur ontwikkelen om de instap in de wedstrijdsport te verlagen, hiermee vervallen de A/B pony proeven.
Schrappen verplicht starten 1e proef.
Lees hier het hele verslag.
Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het dressuurforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum staat gepland op 14 september 2015.